Ngoài tình thân phụ mẫu và tình yêu đôi lứa, tình bạn là tình cao quý và đáng trân trọng nhất. Trong cuộc đời, bạn có thể có nhiều mối quan hệ bạn bè nhưng trong số đó có mấy ai thực sự quan tâm và chia sẻ khó khăn khi bạn lâm vào đường cùng. Vì vậy, với 10 câu châm ngôn tiếng anh về tình bạn sâu sắc nhất được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống sẽ giúp bạn tìm thấy một tình bạn đẹp trong đời.

1. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears ( John Lennon).

cham-ngon-tieng-anh-tinh-ban-2

Tạm dịch : Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bè bạn, chứ không phải bằng số năm. Hãy đếm cuộc sống của bạn bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt .

2.Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend ( Albert Camus).

 • Walk (v) / wɔːk /: bước đi
 • Follow (v) / ˈfɒl. əʊ /: đi theo sau
 • Lead (v) / liːd /: dẫn lối
 • Behind (adv) / bɪˈhaɪnd /:đằng sau
 • Beside (adv) / bɪˈsaɪd /: bên cạnh

Tạm dịch : Đừng bước tiến trước trước tôi, tôi hoàn toàn có thể không đi theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi hoàn toàn có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi và trở thành bạn của tôi .

3.Rare as is true love, true friendship is rarer( La Fontaine)

 • Rare (adj) / reər /: hiếm
 • True ( adj) / truː /: thực sự
 • Love (n) / lʌv /: tình yêu
 • Friendship (n) / ˈfrend. ʃɪp /: tình bạn

Tạm dịch : Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn .

4.Don’t be dismayed at goodbyes,a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends( Richard Bach).

 • Dismayed ( v): âu sầu
 • Goodbye (n) / ɡʊdˈbaɪ /: lời tạm biệt
 • Farewell (n) / ˌfeəˈwel /: lời tạm biệt
 • Lifetime (n) / ˈlaɪf. taɪm /: cuộc đời

Tạm dịch : đừng buồn bã khi nói lời tạm biệt, một lời tạm biệt là thiết yếu khi bạn hoàn toàn có thể gặp lại, và gặp lại, mặc dầu sau khoảng chừng thời hạn ngắn ngủi hay cả cuộc sống, đó là điều chắc như đinh so với những người bạn .

5.Friendship doubles your joys, and divides your sorrows (Khuyết danh).

cham-ngon-tieng-anh-tinh-ban-4

Tạm dịch : Tình bạn nhân đôi niềm vui, và san sẻ nỗi buồn .

6.A friendship can weather most things and thrive in thin soil, but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often, just to save it from drying out completely ( Pam Brown).

 • Weather (v) / ˈweð. ər /:vượt qua
 • Thrive (v) / θraɪv /: phát triển
 • Soil (n) / sɔɪl /:đất
 • Present (n) / ˈprez. ənt /: món quà

Tạm dịch : Tình bạn hoàn toàn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và tăng trưởng trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng nhiều lúc nó cần được bồi phủ bởi những lá thư và những cuộc điện thoại cảm ứng và những món quà nhỏ bé đơn thuần để nó không bị khô héo .

Xem thêm: http://aroma.vn/trung-tam-tieng-anh-giao-tiep/

7.Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget ( Khuyết danh).

 • Leave (v) / liːv /: rời bỏ
 • Impossible (adj) y: không thể
 • Forget (v): quên

Tạm dịch : Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không hề quên lãng .

8.Cherish the time you have, and the memories you share, being friends with someone isn’t an opportunity but a sweet responsibility ( Khuyết danh).

 • Cherish (v) / ˈtʃer. ɪʃ /: yêu mến, yêu dấu, trân trọng
 • Memory(n) / ˈmem. əi /: kỷ niệm
 • Opportunity(n) / ˌɒp. əˈtʃuː. nə. ti /:cơ hội
 • Responsibility (n) / rɪˌspɒn. sɪˈbɪl. ə. ti /:trách nhiệm

Tạm dịch : Hãy trân trọng thời hạn mà bạn có, và những kỷ niệm mà bạn san sẻ, làm bạn với ai đó không phải là một thời cơ nhưng đó là một nghĩa vụ và trách nhiệm ngọt ngào .

9.Friendship flourishes at the fountain of forgiveness ( William Arthur Ward).

 • Flourish (v) / ˈflʌr. ɪʃ /:tươi tốt
 • Fountain (n) / ˈflʌr. ɪʃ /: suối nước
 • Forgiveness(n) / fəˈɡɪv. nəs /: sự tha thứ

Tạm dịch : Tình bạn xanh tươi bên suối nguồn tha thứ .

10.Prosperity makes friends and adversity tries them ( Khuyết danh)

 • Prosperity (n) / prɒsˈper. ə. ti /:giàu sang, thịnh vượng
 • Adversity (n) / ədˈvɜː. sə. ti /: khốn khó, bất hạnh

Tạm dịch: Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.

Xem thêm:

10 câu nói tiếng anh hay về tình bạn thân ở trên là sự đúc rút kinh nghiệm sống thực tiễn với mong muốn tìm thấy tình bạn đích thực, và ai đã có một tình bạn như thế, hãy biết trân trọng và tận hưởng hạnh phúc vô hạn đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.