“ … Còn như kẻ muốn nên phong phú, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự diệt trừ hư mất. Bởi chưng sự tham tiền tài là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn ” ( I Ti-mô-thê 6 : 9 – 10 ) .

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn so sánh đời sống của người thanh liêm và người tham lam tiền của ra sao? Bạn quan niệm thế nào về tiền của? Bạn sử dụng tiền bạc Chúa cho như thế nào để ích lợi và hài lòng Chúa?

Vua Sa-lô-môn dạy con sống thanh liêm, công bình vì điều ấy hài lòng Đức Giê-hô-va. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông cho con mình thấy hình ảnh hai thành phần tương phản. Một thành phần sống thanh liêm qua hình ảnh người kinh doanh “ dùng cân đúng. ” Người ấy bày tỏ sự khôn ngoan trong lối sống khiêm nhường, dùng sự công bình, liêm chính làm tiêu chuẩn của đời sống mình. Kết quả là trong ngày thịnh nộ, những người sống liêm chính được thoát khỏi sự chết ( câu 4 ), vì “ Sự công chính của người ngay thật giải cứu họ ” ( câu 6 a BTTHĐ ) .

Thành phần thứ hai là người tham lam tiền bạc. Họ làm ăn lươn lẹo, không ngay thẳng, “dùng cân giả” là điều Đức Giê-hô-va ghê tởm. Họ thỏa mãn và kiêu ngạo với cách làm giàu bất nghĩa của họ, nhưng họ không biết rằng “Trong ngày thịnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả” (câu 4a). Của cải bất chính càng nhiều chứng tỏ tội lỗi càng lớn. Chính lòng tham của cải, tiền bạc là những cái bẫy làm họ sa ngã, khiến họ bị đoán phạt. Sự đoán phạt không chỉ bởi xã hội, pháp luật trong đời này, mà còn bị đoán phạt bởi Đức Giê-hô-va trong tương lai.

Tiền bạc là con dao hai lưỡi. Giàu có không phải là tội, nhưng tham tiền bạc, làm điều ác để kiếm tiền bất chính là tội lỗi. Nếu chúng ta sống công chính, chăm chỉ làm việc, biết tiết kiệm tiền của, biết cung cấp sự cần dùng cho gia đình, biết giúp đỡ những người nghèo thiếu, và biết dâng hiến cho công việc Nhà Chúa thì mọi điều đó hoàn toàn ích lợi và tốt đẹp. Nhưng nếu vì ham mê tiền bạc mà chúng ta sa vào sự cám dỗ, làm điều ác để kiếm tiền, sống trái ngược với tiêu chuẩn công chính của Chúa, thì chắc chắn sẽ chuốc lấy nhiều điều đau đớn (xem
I Ti-mô-thê 6:9–10).

Là Cơ Đốc nhân, tất cả chúng ta phải phân biệt rằng tiền của chỉ là phương tiện đi lại, nhưng mục tiêu của tất cả chúng ta là sự sống đời đời, để tất cả chúng ta luôn sống thanh liêm, công chính hài lòng Chúa. Ngược lại, nếu vì mê tham của cải, tất cả chúng ta gây nên tội ác khi đeo đuổi nó, chắc như đinh sẽ phải gánh chịu hình phạt đời đời và chẳng vào được Nước Trời. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh “ lạc đà chui qua lỗ kim ” để nhắc nhở tất cả chúng ta, “ Ta lại nói cùng những ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời ” ( Ma-thi-ơ 19 : 24 ) .

Tiền của giữ vai trò thế nào trong đời sống của bạn?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài dạy con biết sống đẹp lòng Chúa và sự sống đời đời quý trọng hơn tiền của. Xin giúp con làm ăn lương thiện và biết sử dụng tiền bạc Chúa cho để làm ích lợi cho Nước Trời.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm : Xuất Ê-díp-tô Ký 34 : 10 – 35 .
Nghe Kinh Thánh ngày hôm nay : https://www.youtube.com/watch?v=bYsUvIAAztA&list=PLy5dD_318r0WooagkciCzgKt6EBd4YVIx&index=12

Nghe Kinh Thánh trong ba năm : https://www.youtube.com/watch?v=nic3O5GF13Q&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=35

Văn Phẩm Nguồn Sống : https://www.vpns.org/dang-hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.