Cuốn sách này chỉ có một chương .Bức thư này chỉ có một chương .Bạn đang nghe audio Sách Châm Ngôn

Chương 13

1 Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy.

2 Người nói điều lành thì được hưởng điều lành, còn quân phản trắc chỉ thích gây bạo động .
3 Giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống, khua môi múa mép ắt sẽ phải thiệt thân .
4 Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, người siêng năng muốn chi cũng được thỏa mãn nhu cầu .
5 Người chính trực ghét lời gián trá lọc lừa, kẻ gian ác làm điều xấu xa ô nhục .
6 Đức công chính giữ gìn người sống thanh liêm, còn tội lỗi đưa ác nhân đến chỗ tàn phá .
7 Người chẳng có chi thì khoe mình giàu sang, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo .
8 Của cải có sức chuộc mạng người, còn kẻ nghèo chẳng nghe ai trách móc .
9 Ánh sáng người chính trực đem lại niềm vui, ngọn đèn của ác nhân sẽ bị dập tắt .
10 Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cự cãi, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan .
11 Của cải mau tăng sẽ mau giảm, ai từ từ thu góp sẽ giàu lên .

12 Giấc mộng chưa thành làm trái tim khắc khoải, ước mơ toại nguyện là cây ban sự sống.

13 Coi khinh lời dạy sẽ bị diệt vong, tôn trọng lệnh truyền sẽ được ân thưởng .
14 Giáo huấn của hiền nhân là suối nguồn sự sống giúp tất cả chúng ta tránh cạm bẫy tử thần .
15 Biết xử sự thì người đời mộ mến, theo đường bất tín sẽ chẳng tới đâu .
16 Người khôn ý thức việc mình làm, kẻ ngu để lộ điều dại khờ .
17 Sứ giả gian manh chỉ gây nên tai ương, sứ giả trung tín là phương thuốc chữa lành .
18 Coi khinh lời nghiêm huấn ắt phải nghèo phải nhục, tuân giữ lời sửa dạy hẳn sẽ được hiển vinh .
19 Ước mơ thành tựu khiến tâm hồn vui thú, từ bỏ gian tà là điều đứa ngu ghê tởm .
20 Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa .
21 Điều xấu số bám sát người tội lỗi, chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân .
22 Người đức độ để gia tài tới đời con đời cháu, của cải đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân .

23 Đất người nghèo vỡ hoang thì dồi dào lương thực, nhưng nhiều kẻ mất mạng vì bất công.

24 Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con .
25 Chính nhân được ăn no, kẻ ác phải đói bụng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.