lesson pin proverbs -danhngon24hTuần này, tất cả chúng ta học sách Châm ngôn. Vua Sa-lô-môn đã ghi lại sự khôn ngoan và kỹ năng và kiến thức vĩ đại mà Chúa ban cho ông trong cuốn sách này, để san sẻ cho người khác .
Châm ngôn là câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dạy cho tất cả chúng ta một bài học kinh nghiệm quý giá. Sách Châm ngôn là sách rất trong thực tiễn, có ích cho mọi lứa tuổi .

Bạn đang đọc: Châm Ngôn – Trueway Kids

Hướng dẫn bài học – Châm Ngôn

Hãy mở màn bằng cách nhắc bé rằng Vua Sa-lô-môn hoàn toàn có thể xin Chúa bất kỳ điều gì, nhưng vua đã xin Chúa sự khôn ngoan. Giải thích cho bé, vua ghi chép sự khôn ngoan này trong sách Châm ngôn để san sẻ cho tất cả chúng ta. Hãy giúp bé bằng cách san sẻ những điều mà bạn đã học được, hoặc những sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải .
Sa-lô-môn không giữ sự khôn ngoan cho riêng mình mà san sẻ cho người khác. Hãy chuyện trò trong lớp là Chúa đã ban phước cho tất cả chúng ta như thế nào. Có thể là về vật chất như thức ăn, nhà cửa, máy tính, hoặc về kĩ năng như ca hát, hoặc vẽ … Suy nghĩ về cách bạn hoàn toàn có thể san sẻ những điều Chúa cho bạn với người khác .
Bài học tuần này, tất cả chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu vào năm câu Châm ngôn của vua Sa-lô-môn .
Nếu học ở nhà, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chia năm câu Châm ngôn trong tuần, và ôn một câu Châm ngôn mỗi ngày. Đừng chỉ học những từ mà còn lý giải với bé về ý nghĩa của nó. Ngoài ra, còn có những bài tập và hoạt động giải trí trong bài học kinh nghiệm này, tương thích với những câu Châm ngôn, vì thế bạn hoàn toàn có thể vận dụng cho tương thích từng ngày .
Nếu học tại nhà thời thánh hoặc nhóm riêng, sử dụng nhiều hay ít câu, tuỳ nghi, để mang lại hiệu suất cao với nhóm của bạn .
Những câu Châm ngôn tất cả chúng ta sẽ học là :

Châm ngôn 3: 5-6 –  Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Đừng cậy sự hiểu biết riêng của con. Luôn vâng lời Ngài trong các việc làm của con, thì Ngài sẽ làm cho đường con bằng phẳng.

Châm ngôn 6: 6 –  Này kẻ lười biếng, hãy quan sát loài kiến! Hãy xem cách làm việc của nó mà học khôn ngoan!

Châm ngôn 16: 9 – Lòng người toan định đường lối mình. Nhưng Đức Giê-hô-va quyết định các bước của người.

Châm ngôn 18: 10 –  Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, Người công bình chạy đến đó, được trú ẩn an toàn.

Châm ngôn 22:1 –  Danh thơm tiếng tốt hơn giàu có. Kẻ trọng người thương hơn bạc vàng.

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy 1 số ít mẹo và gợi ý để dạy mỗi câu Châm ngôn này .

Châm Ngôn – Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu – Châm Ngôn

Thủ công Con Kiến

Thủ công: Tin cậy Chúa hết lòng

Thủ công Tháp kiên cố

Tải xuống miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.