Châm Ngôn 3:1-12

“ Hãy lấy gia tài và hoa lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va ; như vậy, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới ” ( Châm Ngôn 3 : 9-10 ) .

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Châm Ngôn này dạy những nguyên tắc sống nào cho con dân Chúa? Bạn có tìm thấy bí quyết của sự thịnh vượng không? Tại sao sự sửa phạt của Chúa cũng góp phần giúp chúng ta sống thịnh vượng?

Đức Chúa Trời dựng nên loài người giữa một quốc tế phong phú và đa dạng và cho họ được hưởng tổng thể những điều đó. Ngài truyền dạy những nguyên tắc sống, nếu ai sống đúng theo đó thì sẽ được sung túc niềm hạnh phúc. Những câu châm ngôn này cho thấy muốn sống lâu và thịnh vượng thì phải vận dụng những nguyên tắc sau :

Thứ nhất, phải luôn sống thánh thiện và chân thực, hãy ghi lòng tạc dạ điều đó. Nếp sống như vậy chẳng những vui mắt Đức Chúa Trời mà cũng được mọi người tin yêu dành cho tất cả chúng ta những ân huệ tốt đẹp, khiến tất cả chúng ta sống vui thỏa ( câu1-4 ) .

Thứ hai, trọn vẹn an toàn và đáng tin cậy và nương dựa nơi Đức Chúa Trời, không tự cậy mình khôn ngoan, luôn cầu nguyện, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong bất kể chương trình kế hoạch nào. Lúc nào cũng nhận ra Chúa đang sát cánh với mình mà kính sợ Ngài, xa lánh điều ác, thì Ngài sẽ san bằng những trở ngại để tất cả chúng ta được thành công xuất sắc ( câu 5-8 ) .

 

Thứ ba, phải biết rằng những gia tài và hoa lợi của tất cả chúng ta đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, đừng khư khư ôm giữ, mà ưu tiên dùng chúng để tôn vinh Chúa. Rồi Ngài sẽ làm cho tất cả chúng ta càng dư dật phong phú và đa dạng hơn nữa ( câu 9-10 ) .

Thứ tư, điều này ít người muốn nhưng cũng là điều kiện kèm theo để được liên tục hưởng phước của Đức Chúa Trời : Khi Đức Chúa Trời sửa phạt thì không buồn lòng, vì biết Ngài là Cha yêu thương, Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho tất cả chúng ta. Hãy học bài học kinh nghiệm mà Cha yêu dấu muốn dạy, phát hiện ngay những sai phạm để ăn năn sửa đổi ( câu 11-12 ) .

Rất tiếc, khi nhiều người được Đức Chúa Trời ban phước thì chỉ lo thu trữ, tận hưởng, mà quên mất nguồn phước của mình. Người sống vô ơn sẽ không được hưởng những gì mình có. Cách tốt nhất để được thịnh vượng là sống hiền lành, chân thực, tìm kiếm ý Chúa để đầu phục, luôn nương náu mình nơi Ngài, ưu tiên dâng hiến điều tốt nhất lên Chúa, và sẵn sàng chuẩn bị nhận sự sửa phạt, ăn năn để được trưởng thành trong Chúa. Đó là tuyệt kỹ thịnh vượng mà Châm Ngôn đã dạy. So với những tuyệt kỹ trên, bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì ?

Cầu nguyện: Con cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự con có, kể cả sự sống con, đều do Chúa ban cho. Xin cho con luôn thực hành Lời Chúa dạy để cuộc sống con được thịnh vượng từ vật chất đến tâm linh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.