Bi Tri Dung 2 -danhngon24h

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương danhngon24h tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

  

I. Chuẩn bị :

Một vài mẫu văn bản hành chánh của GĐPT như : thư mời dự chu niên, đơn xin gia nhập, chứng từ trúng cách, …

II. Giờ học :

1.  Giới thiệu :

Cuộc đời con người hoàn toàn có thể ví dụ như con thuyền ở giữa biển bát ngát, không biết nơi nào là bến, cần có la bàn định hướng. Với GĐPT, la bàn đó chính là châm ngôn Bi – Trí – Dũng. Em đã từng thấy những từ này ghi liền nhau trong văn bản nào ? ( Giới thiệu những mẩu văn bản hành chánh có ghi châm ngôn ) .

2.  Em suy nghĩ :

– Châm ngôn của GĐPT là gì ?
– Thế nào là Bi ? Trí ? Dũng ?
– Vì sao Bi, Trí, Dũng phải xuất hiện vừa đủ ở mỗi đoàn sinh GĐPT ?

–   Em thực hành châm ngôn Bi – Trí – Dũng ra sao ?

3.  Em cần nhớ :

Châm ngôn của GĐPT là Bi – Trí – Dũng

–   Bi : trong nghĩa từ bi ( cho vui cứu khổ ).

Học theo hạnh của Phật và chư vị Bồ tát, người Phật tử không hề thản nhiên trước nỗi khổ của người khác kể cả loài vật. Cho dù với hành vi li ti mà diệt trừ được khổ đau, đem an vui đến cho người và vật ta quyết không phủ nhận .

–   Trí : Trong nghĩa trí tuệ ( hiểu biết sáng suốt không bị vô minh che lấp ). Người Phật tử không cam chịu dốt, sống trong u mê mà phải luôn tìm tòi học hỏi đúng chánh pháp, chân lý. Ngoài ra còn phải giúp mọi người được học hỏi và hiểu biết như mình.

–  Dũng : Trong nghĩa tinh tấn, dũng mãnh ( không yếu đối, ương hèn, biếng nhát ). Là đoàn sinh GĐPT, em phải luôn cố gắng, kiên trì, vượt mọi thử thách, chướng ngại để tiến đến giác ngộ, phải dám nghĩ, dám làm.

– Bi – Trí – Dũng phải phối hợp, tương hỗ, nương vào nhau. Bi thiếu Trí, Dũng cũng thành nhu nhược, sai lầm đáng tiếc. Trí, Dũng không Bi sẽ luôn nguy hại và gây khổ cho nhau. Có Bi, Trí mà không Dũng thì Bi, Trí ấy vô dụng. Dũng không Bi, Trí sẽ hành vi sai lầm đáng tiếc, gian ác, …

4.  Em thực hành :

– Em yêu quý tổng thể mọi người, mọi loài, luôn chăm sóc, trợ giúp người khác vượt khó, vượt khổ, tìm được sự an nhàn .

–   Em cố gắng trao dồi kiến thức, học hỏi giáo pháp để thấy rõ chân lý.

– Em cố gắng nỗ lực tu tập, không ngại khó, ngại khổ trên đường thực thi lý tưởng giác ngộ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.