ChamNgonKhauHieuLuatGDPTQuaNhungLanTuChinhNoiQuy -danhngon24h

CHÂM NGÔN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Châm ngôn của Gia Đình Phật Tử hiện tại được ghi trong chương thứ Nhất, điều 3 bản Nội Quy Gia Đình Phật Tử Nước Ta vốn đã từng được ấn định rất sớm, từ thời tổ chức triển khai GĐPT mới đoàn ngũ hóa những Đoàn Đồng Ấu Phật Giáo và Thanh Niên Phật Học Đức Dục hình thành nên Gia Đình Phật Hóa Phổ. Thuở sơ khai lúc bấy giờ, châm ngôn của Gia Đình Phật Hóa Phổ là :

 • HÒA THUẬNTIN YÊUVUI VẼ.

Khi hoán cải danh xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ thành Gia Đình Phật Tử năm 1951, là quá trình mà “ đối tượng người dùng đào luyện được ưu tiên nhắm đến là Thanh-Thiếu-Nhi ( Thanh niên, Thiếu niên và Đồng niên ) ; tiềm năng đào luyện được nhắm đến là Đức Dục, Trí Dục và Thể Dục ” ( xin xem bài “ Mục đích của GĐPTVN qua những lần tu chỉnh Nội Quy ” cũng trên website này ), Gia Đình Phật Tử khởi đầu đặt nền móng giáo dục cho từng lứa tuổi – mà lý trí, tình cảm, tâm, sinh lý có phần khác nhau – thì châm ngôn đã được tu chỉnh và chia ra 2 thành phần :

 • BITRÍDŨNG cho nam nữ Thanh, Thiếu Niên (tức là Huynh Trưởng, Ngành Thanh và Ngành Thiếu).
 • HÒATINVUI (Hòa thuận, Tin yêu, Vui vẽ) cho nam nữ Đồng Niên (tức là Ngành Đồng).

Đến lần tu chỉnh Nội Quy trong Đại Hội thống nhất GĐPT năm 1964, để toàn bộ Đoàn Viên áo lam đều hướng về một tiềm năng theo mục tiêu GĐPT : đào luyện những Phật Tử chân chính – góp thêm phần xây đựng xã hội, nên châm ngôn GĐPT được thống nhất vận dụng cho toàn bộ mọi Ngành là :

 • BITRÍDŨNG.

Art Color 037 -danhngon24h

KHẨU HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Kể từ thời kỳ Gia Đình Phật Hóa Phổ đến nay và trải qua những lần tu chỉnh Nội Quy trong những kỳ Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT, chỉ có Danh Hiệu, Mục Đích, Châm Ngôn và Luật của GĐPT là có sự bổ trợ, sửa đổi, tu chỉnh để tương thích với từng quá trình tăng trưởng tổ chức triển khai, còn khẩu hiệu thì vẫn được giữ nguyên từ ngày đầu xây dựng đến nay. Khẩu hiệu trong Nội Quy GĐPT hiện hành được ghi tại chương thứ Nhất, điều 4 là :

 • TINH TẤN.

SuMenhGDPT ConDuong -danhngon24h

LUẬT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Xem thêm: William Arthur Ward

Cũng như huy hiệu, châm ngôn, khẩu hiệu và bài ca chính thức ; Luật của Gia Đình Phật Tử đã có từ thời kỳ Gia Đình Phật Hóa Phổ. Luật của Gia Đình Phật Hóa Phổ gồm có 10 điều, được vận dụng cho toàn bộ những Phổ Viên trong những “ Phổ ”, không phân biệt lứa tuổi hay Ngành nào. Hiện nay nếu để tâm xem xét lại và nghiên cứu và phân tích, tất cả chúng ta sẽ thấy 10 điều luật này rất đơn thuần, dung dị, thuần túy nhưng lại rất là thực tiễn ; và nếu nghiêm cẩn thực thi sẽ mang đến sự hòa hợp quý giá tuyệt vời trong mọi gia đình, trong những “ Phổ ”, trong những chùa chiền, tự viện. 10 điều luật ấy gồm :

 1. Phật Tử học kinh, niệm Phật.
 2. Phật Tử kính mến cha mẹ, thuận thảo với anh, chị, em.
 3. Phật Tử nhơn từ đối với người, với vật.
 4. Phật Tử lựa bạn tốt và mến thương bạn.
 5. Phật Tử vui buồn cùng chia, nhắc nhũ nhau tránh dữ làm lành.
 6. Phật Tử giữ gìn lời nói ôn hòa, ngay thật.
 7. Phật Tử thật thà, siêng năng, thứ tự, sạch sẽ.
 8. Phật Tử sống giản dị và điều độ.
 9. Phật Tử bình tĩnh và lạc quan.
 10. Phật Tử làm tròn bổn phận.

Trong Đại Hội GĐPT lần thứ nhất ( hoán cải danh hiệu thành Gia Đình Phật Tử ) năm 1951, nhằm mục đích hướng đến một lý tưởng cao quý – và đồng thời cũng như nguyên do tu chỉnh mục tiêu, châm ngôn – khi GĐPT khởi đầu đặt nền móng giáo dục nhắm đến hàng ngũ Thanh, Thiếu, Đồng Niên ; trong đó từng lứa tuổi có tâm, sinh lý, tình cảm, lý trí không trọn vẹn giống nhau ; luật của GĐPT được chia ra cho 2 lớp tuổi : Tuổi của Đồng Niên ( Ngành Đồng – Oanh Vũ nam, nữ ) và tuổi của Thiếu và Thanh Niên ( Ngành Thiếu, Ngành Thanh và Huynh Trưởng nam, nữ ) .

 • Luật của Ngành Đồng gồm có 3 điều:
 1. Em tưởng nhớ Phật.[*]
 2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
 3. Em thương người và vật.

Lưu ý một chút ít, tất cả chúng ta sẽ thấy 3 điều luật của Ngành Đồng được tu chỉnh chính là đã rút ra từ ý thức 3 điều luật tiên phong trong 10 điều luật của Gia Đình Phật Hóa Phổ .

 • Luật của Ngành Thiếu, Ngành Thanh và Huynh Trưởng gồm có 5 điều:
 1. Phật Tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
 2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
 3. Phật Tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
 4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
 5. Phật Tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Chắc hẳn mọi Đoàn Sinh GĐPT từ Oanh Vũ lên Đoàn hay mới gia nhập ngành Thiếu đều đã được quý anh chị Huynh Trưởng lý giải rõ rằng nội dung 5 điều luật trên đây chính là ý thức cốt lõi của 5 Hạnh trong ý nghĩa Huy Hiệu mà mọi Đoàn Viên GĐPT đang mang trên ngực : Tinh Tấn, Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Huệ và Từ Bi .
5 điều luật GĐPT được vận dụng và duy trì từ Đại Hội GĐPT năm 1951, qua những lần tu chỉnh Nội Quy GĐPT vẫn không có biến hóa [ * ] nào cho đến thời điểm ngày hôm nay. / .

Quảng Mẫn NGUYỄN QUANG MAI

GDPT KetDoan -danhngon24h

Xem thêm: William Arthur Ward

[ * ] Nói cho thật đúng chuẩn thì có một tiểu tiết được đổi khác là về sau đã bỏ bớt chữ “ luôn ” trong điều luật thứ nhất của Ngành Đồng đã trải qua trong Đại Hội GĐPT 1951 là : “ Em luôn tưởng niệm Phật ” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.