Những câu châm ngôn hay về gia đình khiến bạn thấm thía  Những câu châm ngôn hay về gia đình khiến bạn thấm thía

1. The most important thing in the world is family and love.

Điều quan trọng nhất trên quốc tế này là gia đình và tình yêu thương. – John R. Wooden

2. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

– Khổng Tử

3. A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn trong thời điểm tạm thời : điều cốt yếu của nó nằm ở tính cách của những người sống trong nó – Henry Louis Mencken.

4. Gia đình là gì? Đó là sự pha trộn tình mến sợ cha, tình yêu mến mẹ, kính trọng thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ. Bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hi sinh của cả cha và mẹ.

– P. Janet

5. Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức xã hội.

– P. Bokentanô

6. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

7. Gia đình là tế bào xã hội, còn tiền bạc và sự chung thủy là chất nguyên sinh của gia đình

– B. Phaw   Gia đình giống như nhánh của một cái cây. Chúng ta thường trưởng thành theo những hướng khác nhau nhưng đều có chung cội rễ.  Gia đình giống như nhánh của một cái cây. Chúng ta thường trưởng thành theo những hướng khác nhau nhưng đều có chung cội rễ.

8. Gia đình giống như nhánh của một cái cây. Chúng ta thường trưởng thành theo những hướng khác nhau nhưng đều có chung cội rễ.

9. Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ. Không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha.

10. Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích – đó chính là gia đình.

11. Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ

– Michael J. Fox.

12. If you would have a good wife, marry one who has been a good daughter.

Nếu anh muốn có người vợ tốt, hãy lấy người là người con tốt. – Thomas Fuller

13. Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con.

14. Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.

– Gabriel Garcia Marquez

15. Where there’s marriage without love, there will be love without marriage.

Nơi nào có hôn nhân gia đình mà không có tình yêu, ở đó Open tình yêu mà không có hôn nhân gia đình. – Benjamin Franklin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.