Danh ngôn là những câu nói được đúc kết lâu đời, có ý nghĩa sâu sắc và ngắn gọn về mọi chủ đề cuộc sống. Và sau đây là những câu danh ngôn đề cập đến chủ đề kinh tế bằng tiếng anh được chúng tôi sưu tập và biên soạn. Đặc biệt có bản dịch bằng tiếng việt tham khảo để bạn đọc tiện theo dõi.

# 16 .Big results require big ambitions.

— Thành công lớn yên cầu tham vọng cao – Heraclitus

# 15 .“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

— Thành công không phải là hiệu quả ở đầu cuối, thất bại không phải là số trời. Chỉ có sự can đảm và mạnh mẽ là được công nhận – Winston S. Churchill

# 14 .”A man should never neglect his family for business”.

— Một người đàn ông không nên coi nhẹ mái ấm gia đình họ chỉ vì việc làm – Walt Disney

# 13 .”Who likes not his business, his business likes not him”.

— Ai không thích việc làm của họ thì việc làm của họ cũng sẽ không khi nào thích họ – William Hazlitt

# 12 .“Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”

— Thành công luôn đến với những ai không khi nào căng thẳng mệt mỏi vì tìm kiếm chúng – Henry David Thoreau

# 11 .”The man with a new idea is a crank, until the idea succeeds”.

— Người đàn ông với những sáng tạo độc đáo mới sẽ trở thành những kẻ điên cho đến khi những sáng tạo độc đáo đó thành công xuất sắc – Mark Twain

# 10 .”Your most unhappy customers are your greatest source of learning”.

— Khách hàng khó chiều chuộng nhất của bạn là một nguồn kinh nghiệm tay nghề đa dạng và phong phú mà bạn hoàn toàn có thể học hỏi – Bill Gates

#9. 

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.”

— Người thành công xuất sắc luôn làm những việc mà người không thành công xuất sắc không dám làm. đừng khi nào ước mọi việc xảy ra thuận tiện mà hãy ước bạn trở thành người giỏi hơn – Jim Rohn

# 8 .”Success is going from failure to failure without los of enthusiasm “. 

— Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết .

# 7. ” There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure ” .— Không có bí hiểm nào cho sự thành công xuất sắc trong kinh doanh. Nó chỉ đơn thuần là tác dụng của sự chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng, sự cần mẫn, và học hỏi từ những thất bại. – Colin Powell

# 6.”A business that makes nothing but money is a poor business”.

— Kinh doanh ma không tạo ra gì ngoài tiền của đó chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn. – Henry Ford

# 5. ” If you don’t drive your business, you will be driven out of business ” .— Nếu bạn không quản lý được việc làm kinh doanh của bạn, bạn sẽ bị chính kinh doanh của bạn tinh chỉnh và điều khiển – B. C. Forbes

# 4 .”Making money is art and working is art and good business is the best art”.

— Kiếm tiền là một nghệ thuật và thẩm mỹ, thao tác cũng là một thẩm mỹ và nghệ thuật, kinh doanh tốt lại là một nghệ thuật và thẩm mỹ hoàn hảo nhất – Andy Warhol

# 3. ” The secret of business is to know something that nobody else knows ” .— Bí mật của kinh doanh là nắm được mọi điều mà không ai biết – Aristotle Onassis

# 2 .”Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless”.

— Những thứ bạn lên kế hoạch mà không triển khai không có nghĩa là chúng vô dụng – Thomas A. Edison

# 1. “ Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. ”

— Kiên nhẫn, sựu kiên trì bền chắc, sự khó khăn vất vả khó nhọc là một sự tích hợp không hề vượt mặt của thành công xuất sắc – Napoleon Hill

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.