XtYCwlrc5FLQmKKik 2n6 z14FIZkkB 1iqjhhOaiQOD 07 ZHX6TW0MYEtiQBgOPldyjzKcliCEft81b 4rEctvcleQxSbiEt6NSmLU2CeOyMobYAdqU L1wy OHX8WXBkswId0wOIyTEe1B33MsNVkCd5CRgX2G2nfU u8biuneZe2aSDHBHU1P9SOOSsFAPnL6WBeYTDLXeKbqx8HAr2mDgcDNODoQEwJEeZ1VZ3zvkCcgK7DvfU 4WmN94EvgUTbVSpYPNnBblIP67RAyJzjFowbAf29hy2UdE7nB5Lqcv6M3zCv4ZyRDjBgIMmPfWdWT3wo3l8Ndr5VoqNg8WoDWHOAWYSNr8PzVV7HkS 1fRjHPFfZSw8rXDklHSj FLJj fjMUvuc A5DTBPFpx26gbFSWSoHnUP0cjstbN9R2pANTAKvFOQCOB EQseV1qBiJURZ959ujrumM67WnT9lWN7EZR8nLQCjY6RCc0NmQjFkPtAZMBs6od9Zk3SlykRVHyYWbchJ2D KBDxWzlfEL6RSYa9ZyFGqkhikOLctlCiL6Om5NJL 43MKMv5tI0P wY3K8h1PC7tcUYcgGWiIjPrNrmGjYonlZhdGn471Qh X0Xhw=w1361 h503 no -danhngon24h

 • Châm ngôn Thánh Phanxicô Sales (1567 – 1622)
 • Châm ngôn Chân phước Hen-ri Xu-xô (Henry Suso)
 • Châm ngôn Thánh Basil Cả (329 – 379)
 • Châm ngôn của thánh Gioan Thánh Giá
 • Châm ngôn Thánh Ambrôsiô (340?-397)
 • Châm ngôn các thánh Tử Đạo Việt Nam
 • Châm ngôn thánh Antôn Maria Claret
 • Châm ngôn Thánh Têrêsa Avila (1515-1582)
 • Danh ngôn thánh Margaret Mary Alacoque
 • Những câu nói nổi tiếng của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu
 • Châm ngôn Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (340 – 420)
 • Châm ngôn Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1581-1660)
 • Châm ngôn Thánh Padre Piô (1887-1968)
 • Châm ngôn Thánh Gioan Kim Khẩu (334–407)
 • Châm ngôn Thánh Gioan Kim Khẩu (334–407)
 • Châm ngôn của Thánh Augustine (354-430)
 • Châm ngôn của Thánh Augustine (354-430)
 • Châm ngôn thánh Rôsa Lima OP, (1586-1617)
 • Châm ngôn của Thánh Maximilian Mary Kolbe (1894-1941)
 • Châm ngôn Thánh Gioan Baotixita Vianney (1786-1859)
 • Châm ngôn Thánh Gioan Baotixita Vianney (1786-1859)
 • Châm ngôn Thánh Anphong Liguori (Thánh Anphongsô -1696-1787)
 • Châm ngôn Thánh I-nha-xiô ở Loyola (Y Nhã) (1491-1556)
 • Châm ngôn Thánh Anphong Liguori (Thánh Anphongsô -1696-1787)
 • Châm ngôn Thánh I-nha-xiô ở Loyola (Y Nhã) (1491-1556)
 • Châm ngôn Thánh Bônaventura (1221-1274)
 • Châm ngôn Thánh Bônaventura (1221-1274)
 • Châm ngôn Chân phước Julian ở Norwich (1342 – 1416)
 • Các mẫu chuyện và Châm ngôn của Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, OP (1357 – 1419)
 • Châm ngôn thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)
 • Châm ngôn thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)
 • Châm ngôn thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho (1673-1716)
 • Châm ngôn các Thánh – Phần 4
 • Châm ngôn của Thánh Gioan La San (1615 – 1719)
 • Châm ngôn của Thánh Gioan La San (1615 – 1719)
 • Châm ngôn các Thánh về sự chết
 • Châm ngôn của Thánh Thánh Catarina ở Genoa (1447 – 1510)
 • Các Thánh ca tụng Thánh cả Giuse và truyện thánh Giuse
 • Châm ngôn của Thánh Patrick (389?-461?)
 • Châm Ngôn Thánh Gioan Thiên Chúa (1495 – 1550)
 • Châm ngôn các Thánh – Phần 3
 • Châm ngôn các Thánh về Tình Yêu
 • Châm ngôn các Thánh – Phần 2
 • Châm ngôn Thánh Gioan Bosco (1815 – 1888)
 • Châm ngôn Thánh Tôma Aquinô (1225 – 1274)
 • Châm ngôn các Thánh – Phần 1
 • Danh ngôn các Thánh: KHÓ CHỊU đến NHẪN NẠI
 • Danh ngôn các Thánh: HOANG MANG đến TÍN THÁC
 • Danh ngôn các Thánh: HỖN ĐỘN đến CHIÊM NIỆM
 • Danh ngôn các Thánh: CHẾT đến SỐNG MUÔN ĐỜI
 • Danh ngôn các Thánh: ẢO VỌNG đến CHÂN LÝ
 • Danh ngôn các Thánh: TUYỆT VỌNG đến HY VỌNG
 • Danh ngôn các Thánh: PHÓNG TÚNG đến TỰ CHỦ
 • Danh ngôn các Thánh: XA CÁCH đến THÂN MẬT VỚI THIÊN CHÚA
 • Danh ngôn các Thánh: HOÀI NGHI đến ĐỨC TIN
 • Danh ngôn các Thánh: TRỐNG RỖNG đến TRÀN ĐẦY
 • Danh ngôn các Thánh: THAM LAM đến ĐƠN BẠCH
 • Danh ngôn các Thánh: KHẮT KHE đến HIỀN TỪ
 • Danh ngôn các Thánh: LƯỜI BIẾNG đến CHĂM CHỈ
 • Danh ngôn các Thánh: BẤT CÔNG đến QUẢNG ĐẠI
 • Danh ngôn các Thánh: THIẾU TÌNH YÊU đến TÌNH YÊU
 • Danh ngôn các Thánh: NGUỘI LẠNH đến SỐT SẮNG
 • Danh ngôn các Thánh: NÔ LỆ đến GIẢI PHÓNG
 • Danh ngôn các Thánh: KIÊU CĂNG đến KHIÊM NHƯỢNG
 • Danh ngôn các Thánh: PHẢN KHÁNG đến TUÂN PHỤC
 • Danh ngôn các Thánh: CĂM HẬN đến THỨ THA
 • Danh ngôn các Thánh: BUỒN PHIỀN đến VUI TƯƠI
 • Danh ngôn các Thánh: PHÀN NÀN đến TRI ÂN
 • Danh ngôn các Thánh: TỰ LỰC đến CẦU NGUYỆN
 • Danh ngôn các Thánh: GHÉT MÌNH đến YÊU MÌNH
 • Danh ngôn các Thánh: TỘI LỖI đến SÁM HỐI
 • Danh ngôn các Thánh: CÁM DỖ đến KIÊN TRUNG
 • Danh ngôn các Thánh: BẤT ĐỊNH đến KHÔN NGOAN
 • Danh ngôn các Thánh: GIẬN DỮ đến BÌNH AN
 • Danh ngôn các Thánh: THAM VỌNG đến MÃN NGUYỆN

 


Sưu tầm và Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.