Cuộc sống, hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Tuy nhiên, thái độ mà ta nhìn mọi thứ lại hoàn toàn có thể thay đổi theo suy nghĩ của bản thân. Biết đâu những câu nói hay, những danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống dưới đây có thể giúp cho tâm hồn bạn trở nên tươi đẹp hơn^^

châm ngôn sống bằng tiếng anh

Những câu châm ngôn tiếng Anh về sự thật không thể thay đổi trong cuộc sống

1. There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự biến hóa .

2. Everything has beauty, but not everyone sees it.

Mọi thứ đều có vẻ như đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó. ( Bản thân mình thích câu châm ngôn này nhất, hãy mở lòng, bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn )

3. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Những điều tuyệt vời nhất trên quốc tế không hề nhìn được thấy hay thậm chí còn chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim .

4. Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Luôn luôn nhớ rằng bạn trọn vẹn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác .

5. Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Trung thực là chương tiên phong trong cuốn sách khôn ngoan. ( Câu này khá giống với câu “ khôn ngoan là ở thái độ ” )

6. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

Điều thiết yếu duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả .

7. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục đào tạo là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng để biến hóa quốc tế .

8. You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to

Bạn không hề lựa chọn mái ấm gia đình. Họ là món quà mà Chúa ban cho, cũng giống như bạn vậy. ( Câu mình cảm thấy có ý nghĩa nhất )

9. It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Những gì bạn nhìn thấy không phải là thực chất yếu tố, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy .

10. The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion.

Thế giới là quốc gia của tôi, tổng thể quả đât là bạn bè của tôi, và làm những điều tốt là tôn giáo của tôi .

11. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

Một nhà chỉ huy là một người biết đường, đi đường và chỉ đường .

12. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ cân đối, bạn phải đi tiếp .

13. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Cuộc sống là một chuỗi bài học kinh nghiệm mà bạn cần phải sống mới hiểu được .

14. Sadness flies away on the wings of time.

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời hạn .

15. Life is trying things to see if they work.

Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho tác dụng không .

16. The measure of life is not its duration, but its donation.

Thước đo của cuộc sống không phải là một thời hạn mà là sự góp sức .

danh ngôn sống bằng tiếng anh

Những câu nói, danh ngôn tiếng Anh thay đổi suy nghĩ và lối sống của bạn

17. Do all things with love.

Hãy làm tổng thể mọi thứ bằng tình yêu. ( Và thành công xuất sắc sẽ đến với bạn )

18. Change your thoughts and you change your world.

Thay đổi tâm lý của bạn và bạn sẽ đổi khác quốc tế. ( Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi yếu tố sẽ được xử lý )

19. Believe you can and you’re halfway there.

Hãy tin rằng bạn hoàn toàn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường .

20. It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

Chính trong những thời gian đen tối nhất của cuộc sống, tất cả chúng ta cần tập trung chuyên sâu để tìm thấy ánh sáng .

21. Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Đừng nhìn nhận mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng .

22. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung chuyên sâu tâm lý vào khoảng thời gian ngắn hiện tại .

23. Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts.

Thành công không phải là ở đầu cuối, thất bại không dẫn đến cái chết : chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để liên tục .

24. Today you are you! That is truer than true! There is no one alive who is you-er than you!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai hoàn toàn có thể chối cãi. Chẳng ai có năng lực biến thành người như bạn mà giỏi hơn bản thân bạn đâu .

25. The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Người bi quan phàn nàn về gió ; người sáng sủa kỳ vọng gió sẽ đổi khác ; còn người sống thực tiễn thì sẽ đi kiểm soát và điều chỉnh những cánh buồm .

26. The only true wisdom is in knowing you know nothing.

Sự khôn ngoan thực sự là hiểu được rằng bạn đang không biết gì. ( Đừng tỏ ra cái gì cũng biết, không khôn ngoan tý nào đâu )

27. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Sống không phải là đi tìm kiếm chính mình. Mà sống là để tự tạo nên chính mình .

28. Problems are not stop signs, they are guidelines.

Những yếu tố phát sinh không phải là tín hiệu dừng lại, chúng là hướng dẫn để đi tiếp .

29. When we are no longer able to change a situation – we are challenged to change ourselves.

Khi tất cả chúng ta không hề biến hóa một tình thế – tất cả chúng ta được thử thách để biến hóa chính mình .

30. Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho ta niềm hạnh phúc, họ là những người làm vườn điệu đàng để khiến cho tâm hồn tất cả chúng ta nở hoa .

31. I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi đã không hề thất bại. Bởi tôi vừa tìm ra 10.000 cách không hiệu suất cao .

32. Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

Đến với nhau là một sự khởi đầu ; gắn bó nhau là sự tăng trưởng ; và thao tác cùng nhau chính là sự thành công xuất sắc .

33. Do not mind anything that anyone tells you about anyone else. Judge everyone and everything for yourself.

Đừng bận tâm bất kể điều gì mà người khác nói với bạn về ai đó. Hãy nhìn nhận toàn bộ mọi người và mọi thứ theo cách của bạn .

34. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. 

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra .

35. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth. 

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

36. You only live once, but if you do it right, once is enough. 

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ .

danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay

37. It’s better to be hated for what you are, than loved for what you’re not.

Chẳng thà bị ghét vì những gì thuộc về chính con người ta còn hơn là được yêu thương từ kiếp vay mượn .

38. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. 

Niềm tin là nghệ thuật và thẩm mỹ níu giữ những điều mà bạn có nguyên do gật đầu nó, dù cho bạn có biến hóa tâm trạng như thế nào .

39. No one can make you feel inferior without your consent. 

Không ai hoàn toàn có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn .

40. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau .

41. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. 

Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó .

42. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đón ai đó mang hoa đến cho bạn .

43. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. 

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn .

44. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc sống cho bạn trăm nguyên do để khóc, hãy chỉ cho cuộc sống thấy bạn có nghìn nguyên do để cười .

45. Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself.

Ai cũng nghĩ về việc biến hóa cả quốc tế, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc đổi khác bản thân mình cả .

46. You may find the worst enemy or best friend in yourself.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy quân địch đáng sợ nhất hoặc là người bạn thân nhất trong chính con người bạn .

47. You’re given this life because you’re strong enough to live it.

Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ can đảm và mạnh mẽ để sống nó .

48. Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có tinh chỉnh và điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và đổi khác nó .

49. Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

Học từ ngày hôm qua. Sống cho thời điểm ngày hôm nay. Hi vọng cho ngày mai .

50. If you sleep on life, all you will have are dreams.

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Những câu nói truyền cảm hứng

51. The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Sự chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày ngày hôm nay .

52. If you cannot do great things, do small things in a great way.

Nếu bạn không hề làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại .

53. Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!

Không gì là không hề, bởi bản thân nó đã nói lên ‘ I’m possible ’ ( Tôi hoàn toàn có thể ) .

54. Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết .

55. All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tất cả tham vọng của tất cả chúng ta hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nếu tất cả chúng ta có can đảm và mạnh mẽ để theo đuổi chúng .

56. The secret of success is getting started.

Bí mật của sự thành công xuất sắc là hãy bắt tay vào làm ngay .

57. If opportunity doesn’t knock, build a door.

Nếu thời cơ không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa .

danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

58. The journey of a thousand miles begins with one step.

Cuộc hành trình dài của một ngàn dặm cũng mở màn bằng một bước nhỏ nhoi .

59. Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.

Hãy luôn hướng về ánh mặt trời – và bóng tối sẽ lùi về phía sau bạn .

60. Everything you can imagine is real. 

Mọi điều bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đều là thật .

61. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. 

Tất cả tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ 1 số ít người vẫn ngắm những vì sao .

62. Defeat is simply a signal to press onward. 

Sự thất bại chỉ đơn thuần là một tín hiệu để tiến lên phía trước .

63. There is no elevator to success. You have to take the stairs. 

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công xuất sắc, bạn phải leo thang thôi .

64. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. 

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống niềm hạnh phúc, hãy trói nó vào một tiềm năng chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào .

65. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.

Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công xuất sắc. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó .

66. Life is a story. Make yours the best seller.

Cuộc đời là một câu truyện. Hãy biến câu truyện cuộc sống của bạn thành tác phẩm cháy khách nhất .

67. Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.

Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao. Hãy tin rằng những sáng tạo độc đáo lớn lao sẽ tạo nên những con ngươi lớn lao .

68. You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không hề mở màn chương mới của cuộc sống nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó .

69. Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Cuộc sống luôn cho bạn một thời cơ thứ hai. Nó được gọi là ngày mai .

70. Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ chớp lấy được nó một cách hoàn hảo nhất .

Những câu nói, danh ngôn tiếng Anh hay về

tình bạn

71. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Bạn bè biểu lộ tình cảm của họ trong những lúc khó khăn vất vả, không phải trong lúc niềm hạnh phúc .

72. A single rose can be my garden… a single friend, my world.

Một bông hồng duy nhất hoàn toàn có thể là cả khu vườn của tôi … một người bạn duy nhất hoàn toàn có thể là cả quốc tế so với tôi .

73. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Không có gì trên toàn cầu này cao quý hơn tình bạn thực sự .

danh ngôn tiếng Anh

74. It is a good thing to be rich and a good thing to be strong but It is a better thing to be loved of many friends.

Giàu có, khỏe mạnh là điều tốt nhưng điều tốt hơn là được bạn hữu yêu thương .

75. Friends are like stars,they always seem to shine when the night is as its darkest.

Tình bạn như những ngôi sao 5 cánh, chúng luôn luôn chiếu sáng vào những đêm hôm nhất .

76. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.

Tất cả của cải trên trần gian này không mua nổi một người bạn cũng như không hề trả lại cho bạn những gì đã mất .

77. No man is whole of himself, his friends are the rest of him.

Không ai tổng lực được, bạn hữu là phần mà ta còn thiếu .

78. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.

Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở nên khó quên .

79. Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Đừng đi phía trước tôi, tôi hoàn toàn có thể không đi theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi hoàn toàn có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi và trở thành bạn của tôi .

80. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không hề quên lãng .

81. Prosperity makes friends and adversity tries them.

Sự giàu sang tạo nên bạn hữu và sự khốn khó thử thách lòng họ .

82. To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.

Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau : Kính bạn khi bạn xuất hiện, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần .

83. Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.

Đôi khi tôi muốn hét to với cả quốc tế rằng tôi mới suôn sẻ làm thế nào khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn yên lặng, sợ rằng ai đó sẽ cướp bạn đi mất .

84. A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.

Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình .

Những danh ngôn tiếng Anh hay về tình yêu

85. Love has no age, no limit; and no death.

Tình yêu không có tuổi tác, không có số lượng giới hạn ; và không khi nào lụi tàn .

86. Where there is love there is life.

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống .

87. Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Cuộc sống mà thiếu tình yêu cũng giống như một cái cây không có hoa hay quả vậy. ( Châm ngôn ngôn tình kaka )

88. Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

Hãy giữ tình yêu trong trái tim bạn. Cuộc sống nếu thiếu nó sẽ giống như một khu vườn không có ánh nắng mặt trời cùng những bông hoa đã tàn .

89. Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Hãy cố gắng nỗ lực để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó .

90. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

Tình yêu là một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai khung hình .

91. Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.

Hạnh phúc không ở trong gia tài, và cũng không phải trong vàng bạc, mà niềm hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn .

92. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

Nếu bạn sống đến 100 tuổi, thì tôi sẽ muốn sống tới 100 tuổi trừ đi một ngày để tôi không khi nào phải sống thiếu bạn .

93. For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul.

Những điều bạn thủ thỉ không lọt vào tai, nhưng lọt vào trái tim tôi. Đó không phải là đôi môi tôi hôn bạn, mà là tâm hồn tôi .

94. A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

Một nụ hôn là một điều đáng yêu được phong cách thiết kế bởi tự nhiên để dừng câu truyện khi ngôn từ trở nên thừa thãi .

95. There is only one happiness in this life, to love and be loved.

Chỉ có một niềm niềm hạnh phúc trong cuộc sống này, đó là yêu và được yêu .

96. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.
Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

97. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời .

98. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc sống để chứng tỏ điều đó .

99. How can you love another if you don’t love yourself?

Làm sao hoàn toàn có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình .
Mình tạm dừng ở đây nhé, đây là những châm ngôn sống hay nhất mình đã tinh lọc ra và dịch để mọi người lưu lại. Hi vọng bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và động lực từ những câu châm ngôn này. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết !

Xem thêm: Tên tiếng Anh hay, đẹp, ý nghĩa nhất dành cho Nam và Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.