Danh ngôn cuộc sống song ngữ của người nổi tiếng sau đây là những câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa. Qua thực tiễn cuộc sống, họ đã đúc kết thành những câu danh ngôn triết lí nhất. Hơn nữa, những câu danh ngôn này lại có thêm phiên bản tiếng Anh dành cho các bạn cơ hội làm giàu vốn từ vững Tiếng Anh của mình. Cùng chia sẻ bạn nhé !

danh-ngon-cuoc-song-song-ngu-cua-nguoi-noi-tieng-1

Danh ngôn cuộc sống song ngữ Anh-Việt ý nghĩa nhất của người nổi tiếng

The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.
– Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.
Ben Sweetland

What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals.
– Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.
Zig Ziglar

I have learned more from my failures than from my success.
– Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.
H Davy

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.
– Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.
Winnie the Pooh

Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.
– Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất.
Vô Danh

We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.
– Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.
Robert L. Stevenson

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.
– Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.
J Rohn

danh-ngon-cuoc-song-song-ngu-cua-nguoi-noi-tieng-2

The rain may be falling hard outside
But your smile makes it alright
I’m so glad that you’re my friend
I know our friendship will never end.
– Dù ngoài trời mưa đang rất to
Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ
Mình vui lắm khi mình có bạn
Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền.
Robert Alan

It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.
– Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
Euripides

Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure.
– Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.
Soichiro Honda

I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.
Anonymous

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.
– Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.
Meredith Shea

When a winner makes a mistake, he says, “I was wrong”. When a loser makes a mistake, he say, “It wasn’t my fault”.
– Một người thắng cuộc khi phạm lỗi nói: “Tôi đã sai”. Còn một người thua cuộc khi phạm sai lầm nói: “Đó không phải là lỗi của tôi”
Anonymous

In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.
– Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.
H. Jackson Brown

Danh ngon cuộc sống ý nghĩa của người nổi tiếng bạn yêu thích

danh-ngon-cuoc-song-song-ngu-cua-nguoi-noi-tieng-3

My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life.
– Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con qua đời, con có được năm người bạn thật sự thì con đã có một cuộc đời tuyệt vời.
Lee Lacocca

It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.
– Chính cách bạn xử trí thất bại quyết định cách bạn đạt được thành công.
David Feherty

There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.
– Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.
Anthony Robbins

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
– Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết
Winston Churchill

danh-ngon-cuoc-song-song-ngu-cua-nguoi-noi-tieng-4

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
– Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.
Anais Nin

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.
– Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.
Michelangelo

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
– Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

* * * * * * * * * * * * * *

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ có lúc này lúc kia. Hy vọng rằng những câu danh ngôn, những câu nói hay về cuộc sống song ngữ Anh- Việt trên đây sẽ giúp bạn tích góp thêm kinh nghiệm sống cho riêng mình nhé. Chúc các bạn thành công!

0
0
nhìn nhận

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.