Thomas Edison là một trong những nhà khoa học, nhà ý tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Là một người với kho sáng tạo độc đáo đồ sộ ông đã có khoảng chừng 1500 văn bằng bản quyền trí tuệ trên toàn quốc tế và trong số đó có những ý tưởng quan trọng ảnh hưởng tác động đến đời sống trong thế kỉ 20 và kể cả về sau này .

Ngoài những phát minh để đời Thomas Edison cũng là người truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ sau với những câu nói hay mang ý nghĩa sau sắc về cuộc sống và công việc. Cùng xưởng tranh tạo động lực TBIG theo dõi bài tổng hợp những câu nói hay của Thomas Edison dưới đây để biết thêm nhiều điều và nhà khoa học thiên tài này nhé.

tong hop nhung cau noi hay cua thomas edison 5 -danhngon24h

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration”.

Thiên tài một Tỷ Lệ là cảm hứng và chín mươi chín Phần Trăm là mồ hôi .
– Thomas Edison –
“ There is no substitute for hard work ” .
Không có gì thay thế sửa chữa được sự khó khăn vất vả lao động .
– Thomas Edison –
“ The chief function of the body toàn thân is to carry the brain around ” .
Chức năng chính của khung hình là để chuyên chở bộ não .
– Thomas Edison –
“ Everything comes to him who hustles while he waits ” .
Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết quay quồng trong khi chờ đón .
– Thomas Edison –
“ Discontent is the first necessity of progress ” .
Bất mãn là sự sự thiết yếu tiên phong cho tân tiến .
– Thomas Edison –
“ Great ideas originate in the muscles ” .
Những ý tưởng sáng tạo lớn bắt nguồn từ cơ bắp .
– Thomas Edison –
“ Success is 90 % perspiration and 10 % inspiration ” .
Thành công 90 % là mồ hôi và 10 % là cảm hứng .
– Thomas Edison –

tong hop nhung cau noi hay cua thomas edison -danhngon24h

“ I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work ” .
Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động giải trí .
– Thomas Edison –
“ Your worth consists in what you are and not in what you have ” .
Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì .
– Thomas Edison –
“ The successful person makes a habit of doing what the failing person doesn’t like to do ” .
Người thành công xuất sắc có thói quen làm điều mà kẻ thất bại không thích làm .
– Thomas Edison –
“ I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom ” .
Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng khi nào cần đồng hồ đeo tay trong phòng thao tác của mình .
– Thomas Edison –
“ To invent, you need a good imagination and a pile of junk ” .
Để ý tưởng, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải .
– Thomas Edison –
“ Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work ” .
Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác thao tác và trông giống như việc làm .
– Thomas Edison –

tong hop nhung cau noi hay cua thomas edison 3 -danhngon24h

“ There is a better way for everything. Find it ” .
Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó .
– Thomas Edison –
“ When you have exhausted all possibilities, remember this : you haven’t ” .
Khi bạn đã vắt kiệt toàn bộ những năng lực, hãy nhớ điều này : chưa phải thế đâu .
– Thomas Edison –
“ I never view mistakes as failures. They are simply opportunities to find out what doesn’t work ” .
Tôi không khi nào coi sai lầm đáng tiếc là thất bại. Chúng chỉ là thời cơ để tìm hiểu và khám phá thứ gì không hoạt động giải trí .

– Thomas Edison –

“ Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless ” .
Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động giải trí như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng .
– Thomas Edison –
“ If we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves ” .
Nếu ta làm tổng thể những gì mình hoàn toàn có thể làm, ta sẽ làm chính bản thân mình kinh ngạc .
– Thomas Edison –
“ The biggest failure of man is that he gives up before he realizes how close he was to success ” .
Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công xuất sắc như thế nào .
– Thomas Edison –

tong hop nhung cau noi hay cua thomas edison 4 -danhngon24h

“ To have a great idea, have a lot of them ” .
Để có một sáng tạo độc đáo lớn, hãy có thật nhiều sáng tạo độc đáo .
– Thomas Edison –
“ Having a vision for what you want is not enough … Vision without execution is hallucination ” .
Có tầm nhìn về điều mình muốn là chưa đủ … Tầm nhìn mà không có thực thi chỉ là ảo ảnh .
– Thomas Edison –
“ The three great essentials to achieve anything worth while are : Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense ” .
Ba điều cơ bản để đạt được bất kỳ điều gì đáng giá là : Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường .
– Thomas Edison –
“ Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time ” .
Điểm yếu lớn nhất của tất cả chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc như đinh nhất để thành công xuất sắc là luôn luôn thử thêm một lần nữa .
– Thomas Edison –
“ I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident ; they came by work ” .
Tôi chưa khi nào vô tình làm điều gì, cũng như không ý tưởng nào của tôi đến từ sự vô tình ; chúng đến từ lao động .

– Thomas Edison –

“ I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success ” .
Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong việc làm vượt qua điều mà quốc tế gọi là thành công xuất sắc .
– Thomas Edison –
“ Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its marketing is proof of utility, and utility is success ” .
Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng tạo. Doanh số là dẫn chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công xuất sắc .
– Thomas Edison –
tong hop nhung cau noi hay cua thomas edison 2 -danhngon24h“ What you are will show in what you do ” .
Con người của bạn sẽ biểu lộ trong điều bạn làm .
– Thomas Edison –
“ I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others … I find out what the world needs, then I proceed to invent ” .
Tôi chưa khi nào hoàn thành xong ý tưởng nào mà tôi không nghĩ về cách nó hoàn toàn có thể có ích cho người khác … Tôi khám phá quốc tế cần gì, rồi tôi ý tưởng .
– Thomas Edison –
“ Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages ” .
Bất đấm đá bạo lực dẫn đến đạo đức cao nhất, đó là tiềm năng của toàn bộ sự tiến hóa. Chừng nào tất cả chúng ta chưa ngừng làm hại toàn bộ những sinh linh khác, tất cả chúng ta vẫn là kẻ tàn tệ .
– Thomas Edison –
“ Negative results are just what I want. They’re just as valuable to me as positive results. I can never find the thing that does the job best until I find the ones that don’t ” .
Kết quả xấu đi chính là thứ tôi muốn. Với tôi, chúng cũng đáng giá như hiệu quả tích cực. Tôi không khi nào hoàn toàn có thể tìm ra thứ nào hoạt động giải trí tốt nhất chừng nào tôi còn chưa tìm ra thứ nào không .
– Thomas Edison –
“ The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease ” .
Người bác sĩ của tương lai sẽ không cho thuốc men, nhưng khiến bệnh nhân của mình chăm sóc tới yếu tố chăm nom thể xác con người, tới chính sách siêu thị nhà hàng, tới nguyên do và sự phòng bệnh. – Thomas Edison –

tong hop nhung cau noi hay cua thomas edison 1 -danhngon24h

“The value of an idea lies in the using of it”.

Giá trị của một ý tưởng sáng tạo nằm ở cách sử dụng nó .
– Thomas Edison –
Trên đây là bài tổng hợp những câu nói hay của Thomas Edison, kỳ vọng nó giúp bạn hiểu rõ hơn về con người vĩ đại này cũng như tìm được trong đó những niềm cảm hứng trong học tập cũng như việc làm của mình. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể nêu ra tâm lý của mình về những câu nói trên cũng như bổ trợ thêm những câu nói hay khác của Thomas Edison bằng cách để lại phản hồi cho chúng tôi biết nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.