“ Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống ; hãy đi theo con đường thông sáng ” ( câu 6 ) .

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan chuẩn bị cho buổi tiệc ra sao? Các tớ gái được sai phái truyền rao thông điệp gì? Người đến với bữa tiệc sẽ nhận được những ích lợi nào? Chúa Giê-xu gọi người sống thế nào là “kẻ dại”? Bạn đã tạo điều kiện để kêu gọi tội nhân ăn năn như thế nào?

Sự khôn ngoan đã sẵn sàng chuẩn bị một buổi tiệc thịnh soạn. Một căn nhà lớn được kiến thiết xây dựng với bảy cây trụ chạm trổ xinh đẹp để chuẩn bị sẵn sàng cho số lượng khách phần đông tham gia. Đồ ăn, thức uống cũng được chuẩn bị sẵn sàng chu đáo. Sau khi sẵn sàng chuẩn bị xong xuôi, những người tớ gái được sai đi để lôi kéo người đến dự tiệc. Những người được mời gọi dự tiệc là người “ ngu dốt, thiếu hiểu biết ” ( câu 4 ). Thông điệp của những người tớ gái được sai phái không chỉ lôi kéo người ngu dại đến dự tiệc, nhưng cũng lôi kéo họ hãy bỏ sự ngây dại, rời con đường tăm tối tội lỗi mà đi theo con đường thông sáng, hiểu biết. Người đến dự tiệc không những sẽ được no đủ mà còn “ được sống ” ( câu 6 ) .

Qua bao thế hệ, Đức Chúa Trời luôn kêu gọi và tạo điều kiện cho con người nhiều cơ hội để ăn năn. Chúa dùng Tiên tri Ê-sai kêu gọi mọi người đến dự bữa tiệc cứu rỗi miễn phí: “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá” (Ê-sai 55:1). Và ông kêu gọi tiếp: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:6–7). Tiệc đã sẵn sàng, lời mời cũng đã được rao ra, nhưng để nhận được sự no đủ, thì người đói khát phải đến với bữa tiệc, ăn và uống; cũng vậy, để nhận được ơn tha thứ, tội nhân phải ăn năn với Chúa; để nhận được sự sống đời đời, con người phải tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Buổi tiệc nào cũng phải kết thúc, cơ hội rồi cũng qua đi (Lu-ca 14:24), chỉ đáng tiếc cho những ai vẫn thờ ơ trước những lời kêu gọi ăn năn nên cứ sống miệt mài trong bóng đêm tội lỗi.

Uớc mong mỗi người nắm bắt được cơ hội Chúa ban để từ bỏ con đường hư mất, nhận được sự no đủ về tâm linh và được sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu gọi những người chú tâm thâu trữ của cải vật chất trên đời này mà xem nhẹ sự sống đời đời là “kẻ dại.” Xin đừng ai trong chúng ta trở nên những người dại, là người chỉ chú tâm theo những điều thuộc về thế gian mà phải chết mất linh hồn (Lu-ca 12:20).

Bạn góp phần kêu gọi mọi người đến với bữa tiệc cứu rỗi của Chúa như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã chịu chết để cứu chuộc con. Xin cho con hết lòng tạo điều kiện kèm theo và lôi kéo tội nhân ăn năn trở lại cùng Chúa để nhận được Bánh Hằng Sống của Ngài .∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm : Sáng Thế Ký 11 : 1 — 12 : 9 .Văn Phẩm Nguồn Sống : https://www.vpns.org/dang-hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.