20 câu danh ngôn giúp bạn tăng động lực làm việc và sống hết mình. Ảnh: lookjob.vn

1. Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.

1. Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.

Every day should be passed as if it were to be our last.

Publilius SyrusPublilius Syrus

2. Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ trường tồn hơn cả nó.2. Công dụng vĩ đại của cuộc sống là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ vĩnh cửu hơn cả nó .

The great use of life is to spend it for something that will outlast it.

William JamesWilliam James

3. Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi.3. Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi .

You can only live once, but if you do it right, once is enough.

Khuyết danhKhuyết danh

4. Bạn phải hết lòng với một điều gì đó, và khi bạn tìm thấy nó, cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời.4. Bạn phải hết lòng với một điều gì đó, và khi bạn tìm thấy nó, đời sống sẽ cho bạn câu vấn đáp .

You need to make a commitment, and once you make it, then life will give you some answers.

Les BrownLes Brown

5. Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.5. Để trở thành người thắng cuộc, toàn bộ những gì bạn cần đến là toàn bộ những gì bạn có .

To be a winner, all you need to give is all you have.

Khuyết danhKhuyết danh

6. Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm tất cả những gì mình có thể làm.6. Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm toàn bộ những gì mình hoàn toàn có thể làm .

Men do less than they ought, unless they do all that they can.

Thomas CarlyleThomas Carlyle

7. Một bí mật lớn cho thành công là bước đi trên đường đời luôn tràn trề sinh lực.7. Một bí hiểm lớn cho thành công xuất sắc là bước tiến trên đường đời luôn tràn ngập sinh lực .

A great secret of success is to go through life as a man who never gets used up.

Albert SchweitzerAlbert Schweitzer

8. Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.8. Chúng ta không có thời cơ làm quá nhiều điều, và mỗi thứ tất cả chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc sống của tất cả chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ ? Và tất cả chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc sống mình. Vì vậy điều ta tạo ra sự thật tốt. Nên đáng giá .

We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Steve JobsSteve Jobs

9. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng”. Câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không?”. Và bất cứ khi nào câu trả lời là: “không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi.9. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn : “ Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày ở đầu cuối của bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng ”. Câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình : “ Nếu ngày hôm nay là ngày sau cuối của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm ngày hôm nay không ? ”. Và bất kể khi nào câu vấn đáp là : “ không ” trong nhiều ngày liên tục, tôi biết tôi cần phải biến hóa .

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.

Steve JobsSteve Jobs

10. Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.10. Thời gian của bạn không nhiều, thế cho nên đừng tiêu tốn lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với tác dụng tâm lý của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác ép chế đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm và mạnh mẽ để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu .

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

Steve JobsSteve Jobs

11. Nhìn lại phía sau & Có kinh nghiệm!11. Nhìn lại phía sau và Có kinh nghiệm tay nghề !

Nhìn lên phía trước & Thấy hy vọng!

Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại!

Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại!

Nhìn vào bên trong & Tìm thấy chính mình!Nhìn vào bên trong và Tìm thấy chính mình !

Four beautiful thoughts of life:

Look back & Get experience!

Look forward & See hope!

Look around & Find reality!

Look within & Find yourself.

Khuyết danhKhuyết danh

12. Cuộc sống trên Trái đất có thể đắt, nhưng nó bao gồm một chuyến đi hàng năm miễn phí quanh Mặc trời.12. Cuộc sống trên Trái đất hoàn toàn có thể đắt, nhưng nó gồm có một chuyến đi hàng năm không tính tiền quanh Mặc trời .

Living on Earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the Sun.

Khuyết danhKhuyết danh

13. Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.13. Bạn bước vào quốc tế này chẳng có gì, và mục tiêu cuộc sống chính là làm ra được điều gì đó từ hai bàn tay trắng .

You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.

Henry Louis MenckenHenry Louis Mencken

14. Có hiểu biết về cuộc đời là một việc; xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc đời, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác.14. Có hiểu biết về cuộc sống là một việc ; kiến thiết xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc sống, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác .

Knowledge about life is one thing; effective occupation of a place in life, with its dynamic currents passing through your being, is another.

William JamesWilliam James

15. Ngày nay, thế giới lao nhanh tới mức người nói điều đó không thể thực hiện được thường bị ngắt lời bởi người đang thực hiện nó.15. Ngày nay, quốc tế lao nhanh tới mức người nói điều đó không hề triển khai được thường bị ngắt lời bởi người đang triển khai nó .

The world is moving so fast these days that the man who says it can’t be done is generally interrupted by someone doing it.

Elbert HubbardElbert Hubbard

16. Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.16. Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào .

It is not length of life, but depth of life.

Ralph Waldo EmersonRalph Waldo Emerson

17. Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.17. Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên trì hơn và lo ngại tìm hiểu và khám phá nhiều hơn, tôi có vẻ như càng biết ít đi … Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ .

The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.

John AdamsJohn Adams

18. Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.18. Bạn không thể kết nối những điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước ; bạn chỉ hoàn toàn có thể liên kết chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin yêu rằng những điểm đó rồi sẽ liên kết trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó – lòng can đảm và mạnh mẽ, vận mệnh, cuộc sống, nghiệp chướng, bất kể điều gì. Cách tiếp cận này chưa khi nào khiến tôi tuyệt vọng, nó đã tạo nên tổng thể sự độc lạ trong cuộc sống tôi .

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Steve JobsSteve Jobs

19. Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào. Việc chết đi không quan trọng, nó diễn ra nhanh lắm.19. Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào. Việc chết đi không quan trọng, nó diễn ra nhanh lắm .

It matters not how a man dies, but how he lives. The act of dying is not of importance, it lasts so short a time.

Samuel JohnsonSamuel Johnson

20. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.20. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bè bạn chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc sống bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt .

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.

John Lennon

John Lennon

Theo Lookjob.vnTheo Lookjob. vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.