5/5 – ( 6 bầu chọn )

Quân tử là hình mẫu con người lý tưởng theo nhân sinh quan của Nho giáo phù hợp với phương thức cai trị xã hội đức trị của học thuyết này, cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về quân tử”.

Danh ngôn nói về người quân tử

Đạo của người quân tử cũng như đi xa, trước phải đi chỗ gần cũng như lên cao, phải bắt đầu từ chỗ thấp. – Khổng Tử

Giàu sang không làm cho say đắm, nghèo hèn không làm cho đổi đời, uy vũ không làm cho khiếp sợ, thế mới gọi là đại trượng phu. – Mạnh Tử

Người quân tử lúc chưa được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết quả, cho nên lúc nào cũng vui. Kẻ tiểu nhân lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ. – Khổng Tử

Kẻ thất phu bị nhục đứng dậy rút gươm thẳng tay đánh liền : cái đó chưa đủ để coi làm dũng. – Tô Thức

Đêm hôm xin xỏ, sáng ngày khoe khoang. – Mạnh Tử

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người. – Khổng Tử

Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa (người quân tử hòa mà không a dua, kẻ tiểu nhân a dua mà không hòa). – Khổng Tử

Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an. – Khổng Tử

Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt,
Anh hùng khi rắp cũng khoanh tay. – Nguyễn Công Trứ

Nếu tôi tiến thì theo tôi ; nếu tôi lui, giết tôi ; nếu tôi chết, trả thù cho tôi. – Laroche Jacquelein

Giấu điều thiện của người gọi là che đậy người hiền. Dương điều ác của con người gọi là kẻ tiểu nhân. Nói điều thiện của người như là mình có, nói điều ác của người như là mình phải chịu vậy. – Khổng Tử

Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. – Khổng Tử

Những câu nói hay về quân tử

Vô tiểu nhân bất thành quân tử. – Khuyết danh

Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm. – Khuyết danh

Tiểu nhân đắc chí. – Khuyết danh

Quạ mà đã biết quạ đen,
Có đâu quạ dám mon men với cò. – Khuyết danh

Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. – Khuyết danh

Nhác trông ngỡ tượng tô vàng,
Nhìn lâu mới biết chẫu chàng ngày mưa. – Khuyết danh

Đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân. – Khuyết danh

Một đêm quân tử nằm kề,
Còn hơn thằng nhắng vỗ về quanh năm. – Khuyết danh

Quân tử ứ hự đã đau,
Tiểu nhân dùi đục đập đầu như không. – Khuyết danh

Ếch ngồi đáy giếng xem trời bằng vung. – Khuyết danh

Quân tử ngồi buồn rung chống gối,
Tiểu nhân đắc ý gảy đàn môi. – Khuyết danh

Kẻ tiểu nhân cũng có chỗ tốt, không nên ghét bỏ nó mà bỏ điều tốt của nó. Người quân tử cũng có lúc lầm lỗi, không nên vì yêu người mà che đậy sự trái thì mới công bằng. – Khuyết danh

Quân tử thời oán tam niên,
Tiểu nhân thời oán nhãn tiền mà thôi. – Khuyết danh

Chim anh vũ mặc dù biết nói, nhưng cũng là loài chim. – Khuyết danh

Người đại trượng phu, oán không nên kết sâu quá, ân không nên cầu nhiều quá. – Khuyết danh

Người quân tử tuyệt giao với ai không nói một tiếng xấu. – Khuyết danh

Đại trượng phu nên dung người, không để người dung mình. Người tư bẩm cốt cứng cát, cứng cát thì mới tự lập. – Khuyết danh

Xem thêm: Những câu nói hay về tính tự lập

Nghe nói thiện thì lạy, bảo có lỗi thì mừng, có khí tượng Thánh hiền. – Khuyết danh

Con ngựa ký già nằm trong chuồng vẫn có chí đi xa ngàn dặm ; người liệt sĩ già, lòng hăng hái vẫn không thôi. – Khuyết danh

Đá dù đánh vỡ, chất cứng vẫn còn ; thẻ son dù mài, chất đỏ đâu phải. – Khuyết danh

Người quân tử lập thân phải biết tùy thời, gặp việc lớn nhỏ đều làm được cả. Người trượng phu lập chí, phải biết xử thế, lúc co lúc duỗi, cũng xử được cả. – Khuyết danh

Ta đem cái lòng con gái trinh giữ mình để giữ mình ta, đem cái lòng cha dạy con để dạy học trò, mới là bậc quân tử. – Khuyết danh

Người quân tử ở cảnh giàu thì thích làm những việc có đức. Kẻ tiểu nhân ở cảnh giàu thì chỉ hết sức làm những việc cùng xa cực dục. – Khuyết danh

Người quân tử nói chẳng nuốt lời. – Khuyết danh

Tiền của phân minh, ấy là kẻ đại trượng phu. – Khuyết danh

Người trượng phu hành sự, rõ ràng như ban ngày. – Khuyết danh

Quân tử cố cùng. – Khuyết danh

Quân tử nói thì chậm mà làm thì nhanh. – Khuyết danh

Cỏ chi, cỏ lan ở nơi rừng sâu, dù không hay có người tới mà vẫn thơm. Người quân tử chăm về đạo đức, không vì hoàn cảnh cùng khốn mà thay đổi tiết tháo. – Khuyết danh

Xem thêm: Những câu ca dao tục ngữ về đạo đức

Biết người ta dối mình, không thèm nói ra miệng ; bị người ta khinh, không thèm giận ra mặt. – Khuyết danh

Nghe người ta chê chưa từng giận, nghe người ta khen chưa từng mừng, nghe thấy người ta nói đến cái ác của ai cũng chưa nên họa theo, nghe thấy người nói đến cái điều thiện của ai thì nên tới mà học ngay, lại theo mà vui mừng. – Khuyết danh

Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. – Khuyết danh

Làm người nên tự lập, tự trọng, không nên đi theo gót người, nói theo miệng người. – Khuyết danh

Quân tử học tắc ái nhân. Tiểu nhân học tắc dị xử. (người quân tử thì học yêu người, kẻ tiểu nhân học ắt đối xử phân biệt). Trung hoa Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. – Khuyết danh

Dê mang lốt cọp, cáo mượn oai hùm. – Khuyết danh

Con ếch dưới giếng thấy trời là nhỏ. – Khuyết danh

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về quân tử” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề quân tử. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.