Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Hãy cùng xem những ngươi nổi tiếng họ nghĩ gì, nói gì về sức khỏe qua 10 câu danh ngôn tiếng anh về sức khỏe.

danh-ngon-ve-suc-khoe

– Happiness is nothing more than good health and a bad memory — Hạnh phúc không gì hơn la sức khỏe tốt và trí nhớ tồi – Albert Schweitzer

– Sleep is that golden chain that ties health and our bodies together.  — giấc ngủ là sợi dây vàng liên kết sức khỏe và cơ thể bạn – Thomas Dekker

– Don’t spend all your health in search of wealth — Đừng bao dùng hết sức khỏe của bạn chỉ để đổi lấy đồng tiền

– It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. — Sức khỏe thật sự là một món của cải to lớn mà không thể đong đếm bằng giá trị của vàng bạc – Mahatma Gandhi

– A healthy outside starts from the inside. — Vẻ đẹp bên ngoài bắt nguôn từ sức khỏe bên trong – Robert Urich

– I believe that the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you. — Bạn nên tin rằng món quà quý giá nhất ma bạn có thể tặng cho gia đình bạn va cả thế giời nay đó chính là sức khỏe của bản thân bạn – Joyce Meyer

– Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity. — Chữa trị là vấn đề của thời gian nhưng thỉnh thoảng nó lại la vấn đề của cơ hội – Hippocrates

– There’s nothing more important than our good health – that’s our principal capital asset. — Không có gì quý giá hơn là sức khỏe tốt – đó chính là tài sản giá trị nhất của một con người – Arlen Specter

– When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost. – Khi tiên tai mất, có nghĩa là không mất gi cả, nhưng khi sức khỏe mất đi, có nghĩa là bạn đã mất đi gi đó, khi tính cách của bạn không còn nghĩa là bạn không còn gì để mất – Billy Graham

– Health is not valued till sickness comes. — Đối với mọi người thì sức khỏe chỉ có giá trị khi bệnh tật kéo đến – Thomas Fuller

Sau khi các bạn đọc 10 câu danh ngôn tiếng anh về sức khoẻ này, các bạn hãy trân trọng vốn tài sản lớn nhất mà bạn có nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.