Dưới đây là những câu danh ngôn hay, aroma tiếng anh cho người đi làm sưu tập và gửi đến những bạn :

15 câu danh ngôn tiếng anh nổi tiếng và ý nghĩa nhất

1. You may only be one person to the world but you may be the world to one person .
Đối với quốc tế này bạn chỉ là một người nhưng so với ai đó bạn là cả một quốc tế .

danh-ngon-tieng-anh-hay-1

2. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

danh-ngon-tieng-anh

%CODE9%

3. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

4. To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

5. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

6. The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

7. You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

8. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

9. Are you bored with life ? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours .

Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

10. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears .
Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt .
11. Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up .
Đừng kết bạn với người bạn cảm thấy không tự do với họ. Hãy kết bạn với người buộc ban phải đẩy chính bạn lên .
12. Change your thoughts and you change your world .
Thay đổi tâm lý của bạn và bạn biến hóa quốc tế của mình .

danh-ngon-tieng-anh-hay-3

13. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em
14. Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable .

Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

15. I looked at your face … my heart jumped all over the place .
Khi nhìn em, anh cảm xúc tim anh như loạn nhịp .

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.