Bstyle.vn – Trong cuộc sống, không phải lúc nào bạn cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Sẽ có lúc bạn cần bước chậm lại để nhìn vào chính mình, tự động viên cho bản thân bằng cách nhìn vào những điều tốt đẹp phía trước. Và người động viên bạn không ai khác chính là mẹ, bạn bè, gia đình và cuộc sống xung quanh. Nếu bạn đang cảm thấy chông chênh, mệt mỏi, hãy tạo động lực cho chính mình bằng những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn và sâu sắc bên dưới đây nhé.

Xem thêm :

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về thành công

When the sun is shining I can do anything ; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome .

Tạm dich : Khi mặt trời chiếu sáng tôi hoàn toàn có thể làm bất kể điều gì ; Không có ngọn núi nào quá cao, không có rắc rối nào quá không hề vượt qua .

Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless .

Tạm dịch : Sự khó khăn vất vả đầy ý nghĩa sẽ luôn làm bạn cảm thấy mãn nguyện hơn nhựng điều thuận tiện và không có ý nghĩa .

Change your thoughts and you change your world .

Hãy biến hóa tư duy của bạn, bạn sẽ đổi khác được quốc tế

It always seems impossible until it’s done

Tạm dịch : Mọi thứ hầu như là không hề cho đến khi nó được hoàn thành xong .

Keep your face always toward the sunshine — and shadows will fall behind you .

Tạm dịch : Hãy luôn hướng về phía Mặt trời, và bóng đen sẽ ngã về phía sau .

Failure is the success’s mother

Tạm dịch : Thất bại là mẹ của thành công xuất sắc

It is always the simple that produces the marvelous .

Tạm dịch : Những điều tuyệt vời được sinh ra từ điều giản đơn .

All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination .

Tạm dịch : Tất cả những gì bạn cần là một kế hoạch, một map đường đi, và sự khuyến khích để tiến vào đích đến của bạn .

“ It is better to fail in originality than to succeed in imitation. ”

Tạm dịch : Thất bại trong sự phát minh sáng tạo tốt hơn là thành công xuất sắc nhờ bắt chước

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it .

Tạm dịch : Thành công thường đến với những người quá bận rộn đến mức không hề tìm kiếm nó .

Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier ; wish you were better .

Tạm dịch : Người thành công xuất sắc thường làm những việc mà người thành công xuất sắc không khi nào làm. Đừng ước mọi thứ được thuận tiện, mà hãy ước mình tài năng hơn .

“ Do one thing every day that scares you .

Tạm dịch : Mỗi ngày bạn hãy làm một việc mà bạn cảm thấy sợ nó .

It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life .

Tạm dịch : Một ngày được làm sư tử còn hơn suốt đời là một con cừu .

Don’t stumble over something behind you

Tạm dịch : Đừng vấp phải thứ gì đó đằng sau bạn. ( Đừng giẫm lên vết xe đỗ )

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure .

Tạm dịch : Thành công không có bí hiểm nào cả. Nó là hiệu quả của sự chuẩn bị sẵn sàng, thao tác siêng năng và học hỏi từ thất bại .

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success .

Tạm dịch : Hãy đặt hết trái tim, trí óc và tâm hồn của bạn vào những hành vi li ti nhất. Đó chính là bí hiểm của thành công xuất sắc .

Success isn’t always about greatness. It’s about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come .

Tạm dịch : Thành công không phải khi nào cũng là làm điều vĩ đại. Mà đó là sự đồng nhất. Công việc khó khăn vất vả liên tục dẫn đến thành công xuất sắc. Sự vĩ đại sẽ đến

No man succeeds without a good woman behind him. Wife or mother, if it is both, he is twice blessed indeed .

Tạm dịch : Phía sau thành công xuất sắc của đàn ông luôn có bóng hình của người phụ nữ. Vợ hoặc mẹ, nếu là cả hai, thì anh ta thực sự là người có hai điều như mong muốn nhất .

Once we believe in ourselves, we can risk curiosity, wonder, spontaneous delight, or any experience that reveals the human spirit .

Tạm dịch : Một khi tất cả chúng ta tin vào chính mình, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể mạo hiểm để tò mò, đặt câu hỏi. Từ đó, niềm vui tự phát hoặc bất kể thưởng thức nào cũng cho thấy ý thức con người .

The power of imagination makes us infinite

Tạm dịch : Sức mạnh của trí tưởng tượng biến năng lực của tất cả chúng ta trở nên vô hạn

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it .

Tạm dịch : Nếu bạn cố gắng nỗ lực, bạn có rủi ro tiềm ẩn thất bại. Nhưng nếu không, bạn chắc như đinh thất bại .

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

Time is không tính tiền, but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. You can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it, you can never get it back .

Tạm dịch : Thời gian là không tính tiền, nhưng nó là vô giá. Bạn không hề chiếm hữu nó, nhưng hoàn toàn có thể tận dụng nó. Bạn không hề nắm giữ nó, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng nó .

Life Is Never Easy For Thos e Who Dream .

Tạm dịch : Cuộc sống không khi nào là thuận tiện với những kẻ mộng mơ .

You Change Your Life By Changing Your Heart .

Tạm dịch : bạn biến hóa đời sống bằng cách hay đổi trái tim của mình

Life is just a chance to grow a soul .

Tạm dịch : Cuộc sống là thời cơ để bạn nuôi dưỡng tâm hồn .

Only a life lived for others is a life worthwhile

Tạm dịch : Chỉ một cuộc đời sống cho người khác mới là một cuộc sống đáng giá

Because I have loved life, I shall have no sorrow to die .

Bởi vì tôi đã yêu đời sống, nên tôi sẽ không còn nỗi buồn để chết

Life is too important to be taken seriously .

Cuộc sống là rất quan trọng để thực thi 1 cách trang nghiêm

Only I can change my life. No one can do it for me

Tạm dịch : Chỉ có tôi mới đổi khác đời sống của chính mình. Không ai hoàn toàn có thể làm điều đó hộ tôi .

Choosing to be positive and having a grateful attitude is going to determine how you’re going to live your life .

Tạm dịch : Chọn cách sống tích cực và thái độ tuyệt với là bạn đang xác lập cách bạn sẽ sống đời sống của mình .

Positivity, confidence, and persistence are key in life, so never give up on yourself .

Tạm dịch : Sự sáng sủa, Tự tin và kiên trì chính là chìa khóa của đời sống. Vì vậy đừng khi nào từ bỏ chính mình .

Because of your smile, you make life more beautiful .

Tạm dịch : Nụ cười của bạn chính phép màu cho đời sống xinh đẹp hơn .

I am happy every day, because life is moving in a very positive way .

Tạm dịch : Tôi niềm hạnh phúc mỗi ngày, vì đời sống đang hoạt động theo một cách rất tích cực .

Follow your bliss and the universe will open doors where there were only wall .

Tạm dịch : Theo đuổi niềm niềm hạnh phúc của bạn và thiên hà sẽ mở ra những cánh cổng nơi chỉ có bức tường .

The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper .

Tạm dịch : Thế giới đầy những điều kỳ diệu đang kiên trì chờ đời trí mưu trí của tất cả chúng ta tò mò .

Life is a question and how we live it is our answer .

Tạm dịch : Cuộc sống là một thắc mắc, và cách sống của bạn chính là câu vấn đáp .

Keep looking up … that’s the secret of life

Tạm dịch : hãy luôn luôn tìm kiếm, đó là những điều bí hiểm của đời sống này .

Take wrong turns. Talk to strangers. Open unmarked doors. And if you see a group of people in a field, go find out what they are doing. Do things without always knowing how they’ll turn out .

Tạm dịch : hãy rẽ sai lối, bắt chuyện với những người lạ mặt, mở những cánh cửa không được vẽ sẵn. Và nếu bạn thấy một nhóm người nào đó trên cánh đồng, hãy khám phá những gì họ đang làm

Life can only be understood backwards ; but it must be lived forwards .

Tạm dịch : Cuộc sống chỉ hoàn toàn có thể được nhìn ngược về quá khứ ; nhưng nó phải được sống hướng về phía trước .

Life is beautiful, as long as it consumes you. When it is rushing through you, destroying you, life is gorgeous, glorious. It’s when you burn a slow fire and save fuel, that life’s not worth having .

Tạm dịch : Cuộc sống tươi đẹp khi bạn có ích. Khi đời sống ồ ạt lao tới, hủy hoại bạn, đời sống thật lộng lẫy, huy hoàng. Nhưng nếu bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí sức mình, sống ì ạch thì đời sống đó không đáng có .

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about .

Tạm dịch : Hãy ngẩng cao đầu, và quan trọng nhất là luôn mỉm cười, vì đời sống này rất đẹp và rất nhiều thứ đáng để trao nụ cười .

Life is a spell so exquisite that everything conspires to break it .

Tạm dịch : Cuộc sống là sự điệu đàng tinh xảo đến mức mọi thứ muốn phá vỡ nó .

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living .

Tạm dịch : Nếu bạn làm những gì bạn cần, bạn là đang sống sót. Nếu bạn triển khai những thứ người khác muốn thì chính là đang sống .

Be always at war with your vices, at peace with your neighbors, and let each new year find you a better man .

Tạm dịch : hãy luôn chiến đấu với những thói xấu trong bạn, giữ tự do với láng giềng, và để mỗi năm bạn là một con người tốt hơn .

Live today, for tomorrow it will all be history .

Tạm dịch : Hãy sống cho ngày hôm nay, để ngày mai nó sẽ trở thành lịch sử dân tộc .

Life isn’t about waiting for the storm to pass … It’s about learning to dance in the rain .

Tạm dịch : Cuộc sống không phải là chờ đón những trận bão tới rồi vượt qua. Nó là cách học múa dưới cơn mưa

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced .

Tạm dịch : Cuộc sống không phải là những yếu tố để xử lý, mà nó là thưởng thức trong thực tiễn .

Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well .

Tạm dịch : Cuộc sống không phải khi nào cũng là yếu tố làm thế nào để giữ những lá bài tốt, nhưng đôi lúc chơi một ván bài xấu lại tốt hơn .

Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning .

Tạm dịch : Không có sự tăng trưởng và tân tiến liên tụ, thành tựu và thành công xuất sắc không còn ý nghĩa gì .

I believe that if one always looked at the skies, one would end up with wings

Tạm dịch : Tôi tin rằng nếu một người luôn hướng đến khung trời, người đó sẽ có được đôi cánh

Because of your smile, you make life more beautiful

Tạm dịch : Nụ cười của bạn làm quốc tế trở nên xinh đẹp hơn

All is well in the world when in love .

Tạm dịch : Mọi thứ trở nên tốt đẹp khi quốc tế sống trong yêu thương

Don’t cry because it’s over, smile because it happened

Tạm dịch : Đừng khóc cho những thứ đã qua, mà hãy cười vì nó đã xảy đến .

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về tình bạn

A faithful friend is the medicine of life .

Tạm dịch : Một người bạn chân thành là liều thuốc cho đời sống .

It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend .

Chúng ta rất thuận tiện tha thứ cho quân địch nhưng lại khó tha thứ cho 1 người bạn .

Life ain’t always beautiful, but it’s a beautiful ride .

Cuộc sống không phải khi nào cũng tươi đẹp, nhưng đó là một hành trình dài tuyệt vời .

My best friend is the one who brings out the best in me

Tạm dịch : Người bạn tốt nhất của tôi là người khơi dậy được điều tốt nhất trong tôi

Try to be a rainbow in someone’s cloud

Tạm dịch : Hãy thử là cầu vồng trong đám mây của ai đó

The most I can do for my friend is simply be his friend .

Tạm dịch : Điều tốt nhất tôi hoàn toàn có thể làm cho bạn chỉ đơn thuần là làm bạn với anh ta .

Fate chooses our relatives, we choose our friends .

Tạm dịch : Số phận chọn cho ta người thân trong gia đình, còn tất cả chúng ta tự chọn bạn cho mình .

Each day provides its own gifts

Tạm dịch : Mỗi một ngày đều mang đến cho tất cả chúng ta những món quà .

Few things have such a huge impact on happiness and the enjoyment, depth and plain fun of life as the friendships we have .

Tạm dịch : Có một vài thứ tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến niềm hạnh phúc và sự tận thưởng, niềm vui giản đơn và thâm thúy của đời sống như chính tình bạn của tất cả chúng ta .

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out

Tạm dịch : Một tình bạn thật sự là một người bước đến khi toàn bộ những thứ khác trên quốc tế ra đi .

I like to listen. I have learned a great khuyến mãi from listening carefully. Most people never listen .

Tôi thích lắng nghe. Khi biết lắng nghe cẩn trọng, tôi học được rất nhiều điều. Hầu hết mọi người không khi nào chịu lắng nghe .

Anything is possible when you have the right people there to tư vấn you .

Tạm dịch : Mọi thứ đều hoàn toàn có thể khi bạn tìm được đúng người tương hỗ .

Share your smile with the world. It’s a symbol of friendship and peace .

Tạm dịch : Hãy mang nụ cười của bạn đến với quốc tế. Nó là hình tượng của tình bạn hữu và sự độc lập .

A sweet friendship refreshes the soul .

Tạm dịch : Một tình bạn ngọt ngào làm tâm hồn trở nên trong sáng .

In the cookie of life, friends are the chocolate chips .

tạm dịch : Trên cái bánh đời sống, tình bạn chính là những mẩu chocolate .

Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there .

Tạm dịch : Tình bạn đẹp giống như những vì sao. Bạn không phải khi nào bạn cũng nhìn thấy chúng, nhưng bạn biết rằng chúng luôn ở đó .

A single rose can be my garden … a single friend, my world .

Tạm dịch : Một đóa hồng hoàn toàn có thể là cả khu vườn của tôi … một người bạn, cũng là quốc tế của tôi .

Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up .

Tạm dịch : Đừng kết bạn với những người đến khi tự do. Hãy kết bạn với những người sẵn sàng chuẩn bị buộc bạn phải tân tiến .

You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you .

Tạm dịch : bạn hoàn toàn có thể thuận tiện có nhiều bạn bằng cách chăm sóc đến họ hơn là trải qua 2 năm để khiến người khác chăm sóc đến mình .

What you do not want done to yourself, do not do to others .

Tạm dịch : Những gì bạn không muốn làm cho mình, cũng đừng làm với người khác .

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod ; my shadow does that much better .

Tạm dịch : Tôi không muốn có một người bạn đổi khác khi tôi đổi khác, gật đầu khi tôi gật đầu ; cái bóng của tôi làm điều đó còn tốt hơn .

Những câu nói hay bằng tiếng Anh tình yêu

The best and the worst thing about love is that it cannot be expressed in words .

Tạm dịch : Điều tốt nhất và tồi tệ nhất về tình yêu là nó không hề được diễn đạt bằng lời .

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow

Tạm dịch : Anh thề là anh không hề yêu em nhiều hơn giờ đây, nhưng anh chắc như đinh rằng ngày mai anh sẽ đến bên em .

The water shines only by the sun. And it is you who are my sun .

Tạm dịch : Nước chỉ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Và chính em là mặt trời của anh .

When you’re in love – true love – you will absolutely feel that this person completes you and makes you the happiest when you are together. Once you find this person, never let them go !

Tạm dịch : Khi bạn có một tình yêu đích thực – bạn sẽ trọn vẹn cảm thấy rằng người đó giúp bạn triển khai xong mỗi ngày và khiến bạn niềm hạnh phúc nhất khi ở bên nhau. Một khi bạn tìm thấy người đó, không khi nào để họ đi !

You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever .

Tạm dịch : Bạn hoàn toàn có thể nắm tay tôi một lúc, nhưng không hề có được trái tim tôi mãi mãi

There is a madness in loving you, a lack of reason that makes it feel so flawless .

Tạm dịch : Tình yêu là sự điên rồ, thiếu lý trí khiến nó trở nên tuyệt đối .

You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning .

Tạm dịch : Em là người anh nghĩ tới sau cuối trước khi anh chìm vào giấc ngủ và là người tiên phong xuấ hiện trong ý nghĩ khi anh thức dậy .

True love never appears all of nowhere. Love is a difficult process which should be nourished so that it could last during the whole life .

Tạm dịch : Tình yêu đích thực không khi nào Open bất chợt. Nó là một quy trình khó khăn vất vả cần được nuôi dưỡng để hoàn toàn có thể sống sót trong suốt cuộc sống .

People should go as far as they can go only in the name of true love .

Tạm dịch : Mọi người nên đi xa đến mức hoàn toàn có thể chỉ khi có một tình yêu đích thực .

You can’t have doubts when it comes to love. When true love finds you, you know it for sure. In case you aren’t certain, that’s not the real love at all .

Tạm dịch : Trong tình yêu không tránh khỏi những hoài nghi. Nhưng khi bạn đã tìm thấy tình yêu đích thực, bạn sẽ có niềm tin chắc như đinh. Nếu không thì đó không phải là tình yêu thực sự .

One day you will kiss a man you can’t breathe without and find that breath is of little consequence .

Tạm dịch : Một ngày nào đó bạn sẽ hôn một người đàn ông mà bạn không hề thở mà không thấy và hơi thở đó không quan trọng .

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams .

Tạm dịch : Lúc bạn biết rằng mình đang yêu là khi bạn không hề ngủ được vì hiện thực sau cuối cũng tốt hơn giấc mơ của bạn .

There is no pretending. “ I love you, and I will love you until I die, and if there is life after that, I’ll love you then. ”

Tạm dịch : Tôi không hề vờ vịt. “ Anh yêu em, và anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết, và nếu có đời sống sau đó, anh vẫn chọn yêu em .

I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride : I love you in this way because I do not know any other way of loving but this .

Tạm dịch : Anh không biết mình đã yêu em ra làm sao, khi nào, hoặc từ đâu. Anh yêu em đơn thuần, không khoa trương, vụ lợi : Anh yêu em theo cách này do tại anh không biết cách yêu nào khác .

The very first moment I beheld him, my heart was irrevocably gone .

Tạm dịch : Ngay khoảng thời gian ngắn tiên phong em nhìn anh, trái tim em đã không hề cưỡng nổi .

Your hand touching mine. This is how galaxies collide .

Tạm dịch : Tay em chạm vào tay anh. Đây là cách những thiên hà va chạm .

I will love you until the stars go out, and the tides no longer turn .

Tạm dịch : Tôi sẽ yêu em cho đến khi những ngôi sao 5 cánh biến mất, và thủy triều không còn nữa .

Come live in my heart and pay no rent .

Tạm dịch : Hãy sống trong trái tim tôi và anh sẽ không phải trả tiền thuê nhà .

Every time I see you, I fall in love all over again .

Tạm dịch : Mỗi lần gặp em, tôi lại yêu một lần nữa .

Don’t try to look for true love too hard. If it is meant to be, it will find you itself .

Tạm dịch : Đừng nỗ lực rất là để tìm kiếm tình yêu đích thực. Nếu nó thực sự dành cho bạn thì tự nó sẽ tìm đến bạn .

Sometimes you need to lose something to understand the true value of it. This might be applied to the true love. You can understand that you have found it only after you lose it .

Tạm dịch : Đôi khi bạn cần đánh đổi thứ gì đó để hiểu giá trị thực sự của nó. Tình yêu đích thực cũng vậy, bạn chỉ hoàn toàn có thể cảm nhận được nó chỉ sau khi bạn đánh mất nó .

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về mẹ

Mother – that one word that cannot be defined in a single phrase ; that one word that embodies all the love a human being could possibly offer .

Tạm dịch : “ Mẹ ” – đó là một từ không hề được định nghĩa ; một từ bộc lộ tổng thể tình yêu của một con người .

She is the only woman in the world that will constantly forgive your lies, no matter how big they are. She will still give you that warm smile just minutes after you misbehaved and made her angry as hell .

Tạm dịch : Bà là người phụ nữ duy nhất trên quốc tế sẽ luôn tha thứ cho lời nói dối của bạn, bất kể bạn lớn đến đâu. Bà vẫn sẽ trao cho bạn nụ cười ấm cúng đó dù trước đó bạn cư xử không đúng mực và khiến bà tức giận .

Mothers leave all their personal needs behind so their children can have everything they need. They will not sleep or eat until you come home and they know you’re safe and sound. Mothers will protect their children with the price of their own lives .

Tạm dịch : Các bà mẹ gạt bỏ mội nhu yếu cá thể của họ để con cháu họ hoàn toàn có thể có mọi thứ chúng cần. Mẹ sẽ không ngủ hoặc nhịn ăn cho đến khi con về nhà bình an vô sự. Các bà mẹ sẽ bảo vệ con bằng dù phải đánh đổi cả đời sống của mình .

A mother is not just someone who gave birth to a child. A mother represents the combination of feelings, behaviors and sacrifices that occur while raising a child, whether the child is biologically hers or not .

Tạm dịch : Mẹ không chỉ là người sinh thành. Một người mẹ là người dùng hết cảm hứng, hành vi và sự quyết tử của mình để nuôi dạy con, bất kể đứa trẻ đó có phải là con ruột của mình hay không .

Only mothers can think of the future – because they give birth to it in their children .

Tạm dịch : Chỉ những người mẹ mới hoàn toàn có thể nghĩ cho tương lai – chính bới họ là người tạo ra tương lai cho con cháu của mình .

A mom will endure the pain caused when you reject her and her kisses because you’re too cool to be seen with her when you meet your friends. She will be the only one supporting and lifting your spirit up whenever you’re feeling down .

Tạm dịch : Một người mẹ sẽ chịu đựng nỗi đau khi bạn khước từ những nụ hôn của bà do tại trong mắt bà bạn quá tuyệt khi gặp bạn hữu. Mẹ sẽ là người duy nhất ủng hộ và thắp sáng niềm tin mỗi khi bạn cảm thấy tuyệt vọng .

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children .

Tạm dịch : Mẹ là hiện thân của Chúa trên đôi môi và trong trái tim của mỗi đứa con .

I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life .

Tạm dịch : Tôi nhớ những lời cầu nguyện của mẹ tôi và chúng đã luôn theo tôi suốt cuộc sống .

Motherhood : All love begins and ends there .

Tạm dịch : Làm mẹ : Tất cả tình yêu mở màn và kết thúc ở đó .

A mother’s arms are made of tenderness and children sleep soundly in them

Tạm dịch : Một cánh tay mẹ là sự dịu dàng êm ả để trẻ con có giấc ngủ yên lành .

We are born of love ; Love is our mother .

Tạm dịch : Chúng ta được sinh ra từ tình yêu ; Tình yêu đó là mẹ .

God could not be everywhere, and therefore he made mothers .

Tạm dịch : Chúa không hề có ở khắp mọi nơi, và do đó, ông đã tạo ra mẹ .

It may be possible to gild pure gold, but who can make his mother more beautiful ?

Tạm dịch : Vàng nguyên chất hoàn toàn có thể mạ được, nhưng ai hoàn toàn có thể làm cho mẹ mình đẹp hơn ?

The love of a mother is the veil of a softer light between the heart and the heavenly Father .

Tạm dịch : Tình yêu của một người mẹ là bức màn ánh sáng êm ả dịu dàng giữa trái tim và Thượng đế ở trên cao .

A child’s first teacher is its mother .

Tạm dịch : người thầy tiên phong của một đứa trẻ chính là mẹ của nó .

Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love .

Tạm dịch : Mẹ là người thầy vĩ đại nhất của tôi, một người thầy từ bi, yêu thương và không sợ hãi. Nếu tình yêu ngọt ngào như một bông hoa, thì mẹ tôi là đóa hoa ngọt ngào của tình yêu .

Mothers give up so much, so that their children can have so much .

Mẹ là người từ bỏ nhiều thứ để con có được nhiều thứ .

Never undermine yourself because you are ‘ just ’ a house mom .

Đừng khi nào làm mờ giá trị của mình chỉ vì là một người mẹ trong .

There is only one pretty child in the world, and every mother has it .

Tạm dịch : Trên quốc tế chỉ có một đứa con xinh xắn và mọi bà mẹ đều có nó .

Từ khóa tìm kiếm trên google: những câu nói tiếng anh hay, câu nói tiếng anh hay, danh ngôn tiếng anh, châm ngôn tiếng anh, những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh, những câu nói hay bằng tiếng anh, những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh, những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống, stt tiếng anh, những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh, những câu hỏi tiếng anh thường gặp trong cuộc sống, câu nói tiếng anh hay về cuộc sống, câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh, câu nói hay về tình yêu tiếng anh, quotes tiếng anh, những câu tiếng anh hay về cuộc sống, câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng, thất bại là mẹ thành công tiếng anh, quotes hay tiếng anh, những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn, những câu nói về tình yêu bằng tiếng anh, danh ngôn tiếng anh về tình yêu, những câu nói tiếng anh hay về tình bạn, những câu nói tiếng anh ngắn hay về tình yêu, những câu châm ngôn tiếng anh hay, stt hay bằng tiếng anh, những câu nói tiếng anh ngắn hay nhất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.